Paieška

Popiežius susitiko su Vatikano teisinės sistemos darbuotojais

Popiežius Pranciškus šeštadienio rytą priėmė Vatikano valstybės teismų darbuotojus. Tai kasmetinė audiencija, kuria pradedami nauji teismų darbo metai. Vatikano valstybės teismai buvo įkurti prieš 91 metus, kai popiežiaus valstybei buvo suteikta dabartinė institucinė forma.

Sveikindamas Vatikano teisėjus, prokurorus ir visos teisingumo sistemos darbuotojus, popiežius paminėjo pastaruoju metu vykdytas reformas, kuriomis Vatikano valstybė prisiderino prie tarptautinės bendruomenės standartų. Šios reformos, sakė popiežius, yra suvokiamos kaip Bažnyčios misijos pasaulyje dalis.  Šventasis Sostas nori prisidėti prie tarptautinės bendruomenės pastangų kurti teisingą ir sąžiningą žmonių sambūvį, kuriame būtų matomi ir kenčiančių bei atstumtų žmonių poreikiai, kad nebūtų pamintas nė vieno žmogaus orumas ir nė vienas nebūtų laikomas niekam nereikalinga atlieka.

Kalbėdamas apie Vatikano teisinės sistemos veiklą praėjusiais metais, popiežius paminėjo pradėtą tyrimą dėl kai kurių įtarimą sukėlusių finansinių operacijų. Tyrimas dar vyksta ir dėl to jis neturi būti komentuojamas. Tačiau popiežius šia proga pakartojo, kad jis visiškai pasitiki teisinės sistemos institucijų darbu. Popiežius priminė, kad visi veiksmai, kurie nesiderina su Bažnyčios prigimti ir tikslais, daro jai žalą ir sukelia sumaištį tikinčiųjų sąžinėse. Kad ir kokia būtų tyrimo baigtis, reikia laikytis nekaltumo prezumpcijos į tyrimą įtrauktų asmenų atžvilgiu. Pastaruoju atveju pozityvus dalykas buvo tai, kad tyrimą inicijavo pačios Vatikano institucijos. Pasak popiežiaus, tai ženklas, kad vykdomos reformos ir glaudesnis tarptautinis bendradarbiavimas duoda rezultatų. Šventasis Sostas pasiryžęs ir toliau eiti šia linkme. (JM / VaticanNews)

2020 vasario 15, 14:14