Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius: neatskirti atsivertimo nuo tarnystės

Popiežius pasiuntė žinią Bažnyčiai Brazilijoje kasmetinės Brolystės kampanijos proga, paprašė stengtis neatskirti atsivertimo nuo tarnystės broliams ir seserims, ypač vargstantiesiems.

Brolystės kampanija yra Bažnyčios Brazilijoje gavėnios akcija, vykdoma jau daugiau kaip penkiasdešimt metų. Šventasis Tėvas žinioje reiškė viltį, kad, būdama kaip gerasis samarietis, Bažnyčia padės įveikti abejingumo globalizaciją.

Atverkite širdis, kad būtų išgirstas stokojančių brolių šauksmas, parašė popiežius, primindamas atsakomybę už gyvybės branginimą. Ją kaip dovaną turime nuolat saugoti visose sferose – taip, kaip Evangelijos pasakojime darė gerasis amarietis.

Pradedame gavėnią, ypatingą maldos ir atsivertimo laikotarpį, kuriuo rengiamės švęsti didįjį Viešpaties prisikėlimo slėpinį. Esame kviečiami susimąstyti apie giliąją gyvybės reikšmę, būdami tikri, kad tik Kristuje ir su Kristumi randame atsakymą į kančios ir mirties slėpinį. Nesame sukurti mirčiai, o gyvenimui, kad žmonės apsčiai jo turėtų (plg. Jn 10,10).

Sesuo žemė ir visi pasaulio apleistieji šaukiasi samarietiškos Bažnyčios, patikino Šventasis Tėvas, primindamas tiek savo encikliką „Laudato si’“ apie rūpinimąsi mūsų bendrais namais, tiek Lotynų Amerikos vyskupų 2007 metais paskelbtą Aparesidos dokumentą.

Pasakojimas apie gerąjį samarietį, įkvėpiantis dar geriau išgyventi gavėnios laikotarpį, mums nurodo tris pamatinius nusistatymus: matyti, atjausti, globoti.

Taip pat mes turime, pagal Dievo, kuris išklauso varguolio pagalbos šauksmą, pavyzdį (plg. Ps 34, 7) atverti savo širdis ir mintis, kad mumyse suskambėtų stokojančių brolių ir seserų maldavimas juos pamaitinti, aprengti, priimti, aplankyti (plg. Mt 25, 34–40).

Gavėnia yra tinkamas metas, kad būdami jautrūs Dievo žodžiui, kviečiančiam į atsivertimą, sustiprintume atjautą, taptume jautresni pagalbos nesulaukiančių kenčiančiųjų skausmui. Tai metas, kai atjauta tampa konkrečiu solidarumu ir globa: „Palaiminti gailestingieji, jie sulauks gailestingumo“ (Mt 5, 7).

Popiežius brazilams priminė spalio mėnesį kanonizuotos šv. sesers Dulce Pontes, vadintos Vargstančiųjų Dulce, pavyzdį. Ši brazilė pranciškonė vienuolė gyvenimą pašventė vargstančiųjų ir visuomenės atstumtųjų globai. (SAK / VaticanNews)

2020 vasario 27, 15:30