Paieška

Vatican News
Šv. Pauliaus statula Valetoje, Maltos sostinėje. Vasario 10 dieną minimas apaštalo išsilaipinimas saloje Šv. Pauliaus statula Valetoje, Maltos sostinėje. Vasario 10 dieną minimas apaštalo išsilaipinimas saloje 

Popiežius keliaus į Maltą

Vasario 10-ąją dieną Šventojo Sosto spaudos salė pranešė, jog popiežius Pranciškus priėmė Maltos Respublikos prezidento ir krašto Katalikų Bažnyčios kvietimą atvykti į šią Viduržemio jūros valstybę.

Komunikate patikslinama, jog popiežius Pranciškus aplankys ir Gozą: tai už keturių kilometrų nuo pagrindinės Maltos salos esanti mažesnė sala. Taip pat nurodoma popiežiaus apaštalinės kelionės data – 2020 metų gegužės 31 diena, Sekminės. Išsami vizito programa bus paskelbta vėliau. 

Maltoje apie popiežiaus vizitą paskelbta iškilmingose šventosiose Mišiose šį pirmadienį, kurioms vadovavo arkivyskupas Charles Scicluna, dalyvaujant ir valstybės vadovui George Vella. Šios Mišios buvo aukojamos Šv. Pauliaus laivo sudužimo bažnyčioje Maltos sostinėje Valetoje. Šios iškilmės proga yra būtent apaštalo Pauliaus laivo sudužimo ir išsilaipinimo Maltos saloje minėjimas: tai Bažnyčios Maltoje šventė, kasmet švenčiama vasario 10-ąją.

Pasveikinimo šūvis Valetoje šv. Pauliaus šventės proga
Pasveikinimo šūvis Valetoje šv. Pauliaus šventės proga

„Nupjovė inkarus, paliko juos jūroje, atleido vairo diržus ir, iškėlę prieš vėją priekinę burę, leidosi į krantą. Atsidūrę prie seklumos, jūreiviai užšokdino ant jos laivą. Priekis liko tvirtai įsmigęs, o paskuigalis ėmė irti nuo smarkios mūšos. Šimtininkas įsakė, kad mokantys plaukti pirmi šoktų į jūrą ir plauktų į krantą, o kiti tai padarytų kas ant lentų, kas ant laivo nuolaužų. Šitaip visi išsigelbėjo ir pasiekė žemę. (...) Išsigelbėję sužinojome, kad sala vadinasi Melitė (Malta). Vietos gyventojai su mumis elgėsi labai draugiškai (žr. Apd 27–28).“

Jau paskelbtas ir pristatytas popiežiaus kelionės logotipas, kuris atspindi Apaštalų Darbuose aprašytą įvykį: neramių bangų blaškomas laivas, iš kurio tarsi burės kyla rankos, apgaubusios kryžių. Logotipas primena dramatišką Paulių į Romą gabenusio laivo sudužimo įvykį ir stebinantį maltiečių svetingumą. Tuo pat metu jis kalba apie bendrą krikščionišką atidumą artimui, svetingumą ir pagalbą tiems, kurie atsidūrė sunkumuose. 

Galima priminti, kad šių metų sausio 8 dienos katechezėje popiežius kalbėjo apie apaštalo Pauliaus išsilaipinimą ir viešnagę Maltoje, kurios metu jis toliau mokė, skelbė ir gydė. Sausio 22 dienos katechezėje Pranciškus dar kartą komentavo maltiečių svetingumą. 

„Šie žmonės, jiems svetimi, buvo atidūs jų poreikiams. (...) Nors dar nepriėmė Gerosios Kristaus naujienos, rodė Dievo meilę konkrečiais maloningumo veiksmais“, – sakė popiežius, kuris padrąsino svetingumo ekumenizmą. 

„Mielieji, svetingumas yra svarbi ekumeninė dorybė. Visų pirma tai yra pripažinimas, jog kiti krikščionys yra iš tiesų mūsų broliai ir seserys Kristuje. Tai nėra vienpusis dosnumas, nes, kai priimame kitus krikščionis, žinome, kad jie yra dovana mums. Mums atlyginama kaip ir maltiečiams, nes gauname tai, ką Šventoji Dvasia pasėjo šiuose mūsų broliuose ir seseryse, tai yra dovana ir mums.“ (RK / Vatican News)

2020 vasario 10, 17:03