Paieška

Popiežius sekmadienio vidudienį: su Dievo malone viską galime

Jėzus nepanaikino įsakymų, kuriuos Dievas davė savo tautai. Jėzus mums padeda juos suprasti ir apdovanoja mus savo malone, kad sugebėtume juos vykdyti, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelo“ maldą.

Šios dienos Evangelija – Jėzaus kalno pamokslo dalis – kalba apie Dievo įsakymų vykdymą. Jėzus nori, kad jo klausytojai gerai suprastų, kas yra Dievo Įstatymas ir kaip pagal jį gyventi. Dievo įsakymai – tai laisvės instrumentas, kurio padedami mes sugebame gyventi nevergaudami aistroms ir nuodėmei. „Pagalvokime apie karus“, – sakė popiežius. „Pagalvokime apie karų pasekmes, pagalvokime apie tą mergaitę, kuri užvakar mirė nuo šalčio Sirijoje. Kiek daug nelaimių! Dėl jų kalti žmonės, kurie kariauja, nes nesugeba suvaldyti aistrų, nesugeba laikytis Įstatymo. Kai žmogus pasiduoda aistroms, jis liaujasi būti savo gyvenimo šeimininkas, nesugeba atsakingai ir valingai jo tvarkyti.“

Jėzus neatšaukia Dievo tautai duoto Įstatymo, nepanaikina jo reikalavimų, bet paaiškina jų giliąją prasmę ir padeda suprasti, su kokia dvasia, kokiu nusiteikimu žmogus turi priimti Dievo valią. Kas priima Dievo Įstatymą į širdį, tas supranta, kad nemylėti artimo – tai tam tikra prasme žudyti save ir kitus, nes neapykanta, nesveika konkurencija, nesantaika žlugdo meilę, be kurios neįmanomi darnūs žmonių santykiai. Kas priima Dievo Įstatymą į širdį, tas supranta, kad reikia valdyti savo troškimus, kad žmogus negali turėti visko, ko užsigeidžia. Kas priima Dievo Įstatymą į širdį, tas supranta, kad neįmanoma gyventi nesilaikant duotų pažadų, kad geriau ir sąžiningiau nieko neprisiekinėti, negu laužyti duotą priesaiką.

Jėzus puikiai supranta, kad nelengva gyvenime ištikimai laikytis visų Dievo įsakymų, dėl to jis mums ateina į pagalbą, dovanodamas savo meilę. Jis atėjo į pasaulį ne tik dėl to, kad atbaigtų ir ištobulintų Dievo Įstatymą, bet ir dėl to, kad mums padovanotų savo malonę, padedančią gyventi pagal Dievo valią, mylėti jį ir mūsų brolius bei seseris. „Mes viską galime su Dievo malone! – sakė popiežius. „Šventumas yra ne kas kita, kaip mūsų saugoma Dievo mums padovanota malonė.“ Turime pasitikėti Dievu, turime priimti jo mums nuolat teikiamą pagalbą. Mums reikia jo pagalbos, jo gerumo ir gailestingumo, sakė popiežius.

Švenčiausioji Mergelė Marija tepadeda mums eiti jos Sūnus Jėzaus mums rodomu keliu, kuris veda į tikrą džiaugsmą ir kuriuo eidami skleidžiame teisingumą ir taiką.  (JM / VaticanNews)

2020 vasario 16, 12:48