Paieška

Katalikų pasauliečių suvažiavimas Madride Katalikų pasauliečių suvažiavimas Madride 

Popiežius Ispanijos katalikams: girdėkite žmonių širdies plakimą

Dievo žodis turi būti skelbiamas su aistra ir džiaugsmu; mūsų kasdieninis liudijimas turi griauti sienas, kurios atitveria žmones vienus nuo kitų, rašo popiežius Ispanijos vyskupų konferencijos pirmininkui kardinolui Ricardo Blazquezui Perezui, prašydamas jį pasveikinti Madride šiomis dienomis vykstančio pasauliečių sielovados suvažiavimo dalyvius.

Eikite ir skelbkite Evangeliją – tai Kristaus raginimas, skirtas visai Bažnyčiai, kiekvienam pakrikštytajam, rašo Pranciškus. Katalikai pasauliečiai šį pašaukimą vykdo pasinėrę į pasaulio reikalus, su visa Bažnyčia stengdamiesi įsiklausyti į savo amžininkų širdies plakimą. Popiežius prašo būti atviriems, nė vieno žmogaus neatstumti ir neteisti, bet visiems ištiesti ranką, kiekvienam surasti padrąsinimo žodį, būti visada pasirengusiems kiekvienam padėti. Visi esame gavę Krikšto malonę, kuri turi būti liudijama kitiems be negatyvumo ir be jokių išankstinių nusistatymų. Turime save suvokti kaip mylinčią ir visiems atvirą tikinčiųjų bendruomenę. Bažnyčia negali būti suvokiama nei kaip uždara grupė, nei kaip nevyriausybinė organizacija, bet kaip paties Viešpaties suburta jo tauta, sakoma į Ispaniją pasiųstame popiežiaus sveikinime. (JM / VaticanNews)

2020 vasario 14, 14:07