Paieška

Mišios Baryje. Mylėkime ir melskimės

Pasibaigus Bario Šv. Mikalojaus bazilikoje vykusiam susitikimui su Viduržemio jūros šalių vyskupais Šventasis Tėvas miesto centro aikštėje aukojo sekmadienio Mišias.

Šios dienos Evangelijoje girdime labai daug reikalaujantį, radikalų Jėzaus raginimą: „Mylėkite savo priešus ir melskitės už savo persekiotojus“. Tai, pasak popiežiaus, pati didžiausia krikščioniškoji naujiena, pats svarbiausias bruožas, kuriuo krikščionis turi išsiskirti iš kitų. Turime mylėti ir melstis ne tik už tuos, kurie mus myli, ne tik už draugus,  už savo tautą. Meile turime atsakyti ir tiems, kurie mūsų nemyli.

„Jei norime sakyti, kad mes – krikščionys, turime eiti šiuo keliu. Kito nėra“, – sakė popiežius. „Esame Dievo mylimi ir pašaukti mylėti. Jis mums atleido ir mes turime atleisti kitiems. Jis mus apdovanojo savo meile ir mes turime dalytis meile su kitais, nelaukdami, kad kiti žengtų pirmą žingsnį.“

Tik meilė, sakė popiežius, gali išgelbėti kenčiantį pasaulį. „Mūsų laikų Getsemanės soduose, abejingame ir neteisingame mūsų pasaulyje, kuriame miršta viltis, krikščionis neturi elgtis taip, kaip anie mokiniai, kurie pirmiausiai išsitraukė kalavijus, o paskui pabėgo. Nieko neišspręsime nei mojuodami kalavijais, nei bėgdami iš pasaulio. Jėzus mums rodo kelią: veiklią meilę, nuolankią meilę, meilę iki galo.“  (JM / VaticanNews)

2020 vasario 23, 16:17