Paieška

Kaip Jėzaus mokinys gyvena ir liudija?

Sekmadienio vidudienio maldos susitikime popiežius Pranciškus komentavo plačiai žinomą Evangelijos palyginimą apie tai, kad jo mokiniai turi būti druska ir šviesa. Šiais simboliniais įvaizdžiais Viešpats nurodo, kaip jo mokiniai turi gyventi ir liudyti.

Druska teikia skonį ir saugo maistą nuo sugedimo. Jėzaus mokinys yra kviečiamas saugoti visuomenę nuo pavojų ir sugedimo daigų, kurie gali užteršti žmonių gyvenimą. Jis turi stengtis atsispirti nuodėmėms ir moraliniam nuosmukiui, būti sąžiningas ir broliškas, nepasiduoti galios ir turtų vilionėms. Mokinys bus druska, jei sugebės atsistoti iš kasdienių suklupimų ir klaidų dulkių, drąsiai ir kantriai kiekvieną dieną pradėti iš naujo, ieškoti dialogo su kitais, nesiekdamas aplodismentų, kaip Jėzus, kuris atėjo tarnauti pasauliui, o ne kad jam tarnautų. 

Antrasis Jėzaus mokiniams pasiūlytas įvaizdis yra šviesa. Šviesa išsklaido tamsą ir leidžia matyti. Jėzus išsklaidė tamsybes, tačiau jų dar liko pasaulyje ir paskiruose žmonėse. Jo mokinių užduotis yra tai tęsti, patiems švytint Jėzaus ir Jo Evangelijos šviesa, žodžiais ir ypač darbais. Krikščionis ir krikščionių bendruomenė yra šviesa tada, kai kreipia kitus link Dievo, padeda pažinti Jo gerumą ir gailestingumą. Jėzaus mokinys yra šviesa, kai padeda atsisakyti priešiškų nusistatymų, apkalbų, veidmainystės ir melo.

Jėzus kviečia nebijoti gyventi pasaulyje, kuriame susiduriama su konfliktu ir nuodėme. Bažnyčia negali užmerkti akių ar saugiai užsidaryti savo teritorijoje, kai mato neteisingumą, priespaudą ir smurtą. Jos uždavinys yra dosniai ir švelniai istorijoje tęsti išganingą Jėzaus Kristaus buvimą. (RK / Vatican News)

2020 vasario 09, 12:44