Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežiaus kvietimas vaikams: maldos ir dalijimosi gestais siekite šventumo

Kreipdamasis į piligrimus iš viso pasaulio, savo vyskupijos tikinčiuosius ir tradicinės Trijų Karalių eisenos dalyvius popiežius pasveikino juos, prisimindamas, kad šią dieną minima Pasaulinė vaikų misionierių diena. „Ši diena skirta vaikams ir paaugliams misionieriams, kurie į visiems skirtą kvietimą būti šventiems atsiliepia padėdami labiausiai stokojantiems savo bendraamžiams. Jei tai daro malda ir dalijimosi gestais. Melskimės už juos!“, – pasakė popiežius.
Pasaulinė vaikų misionierių diena
Pasaulinė vaikų misionierių diena

Vaikai gali padėti kitiems vaikams

Pirmiau nei pradėta minėti Pasaulinė vaikų misionierių diena, buvo įsteigta asociacija, kuri misionieriavimo tikslais subūrė vaikus. Tokios idėjos įgyvendinimas priklauso prancūzui vyskupui Charles’ui Forbin-Janson, kuris pats pasižymėjo stipria misionieriška dvasia. Dar būdamas jaunas kunigas jis troško keliauti misionieriumi į Kiniją, tačiau porevoliucinėje Prancūzijoje evangelizacijos būtinybė tarp žmonių buvo ne ką mažesnė. 1823 m. sėkmingai pamokslaujantis kunigas buvo įšventintas vyskupu. Jo uolumas neliko nepastebėtas tuometinės antiklerikalinės Prancūzijos valdžios, kuriai spaudžiant 1830 m. vyskupas buvo priverstas palikti savo vyskupiją ir ilgiems metams išvykti iš Prancūzijos. Vyskupas Forbin-Janson šį laiką išnaudojo pamokslavimui ir misionieriavimui Jungtinėse Amerikos Valstijose bei Kanadoje, palikdamas ten ryškų pėdsaką. Nepamiršęs savo jaunystės svajonės misionieriauti Kinijoje, jis susirašinėjo su misionieriais Kinijoje ir būtent iš jų išgirdus apie pasibaisėtiną našlaičių kinų vaikų būklę jam kilo mintis, jog vaikai galėtų padėti kitiems vaikams. Tad 1843 m. jis įsteigė asociaciją, pavadintą „Šventosios vaikystės“ vardu, o vėliau pervadintą „Misionieriškąja vaikyste“. Jai priklausantys vaikai buvo skatinami gyventi misionieriška dvasia ir prisiimti misionieriaus įsipareigojimus: dalintis ne tik materialinėmis gerybėmis, bet visų pirma tikėjimu.

Vyskupo Charles’o Forbin-Janson iniciatyva sulaukė didelio palankumo visuomenėje ir jo įsteigta vaikų misionierių asociacija greitai išaugo ne tik Prancūzijoje, bet ir kitose šalyse. Pripažindamas jos universalią svarbą ir parodydamas Šventojo Sosto globą, 1922 metais popiežius Pijus XI asociacijai leido vadintis „popiežiškąja“. 1950 metais popiežius Pijus XII įsteigė minėtą Pasaulinę vaikų misionierių dieną, kuri pirmą kartą buvo minimą 1951 metų sausio 6 dieną.

Šiandien asociacijos veikloje parapijos, diecezijos ar aukštesniu lygiu dalyvauja apie 15 milijonų vaikų iš 122 pasaulio šalių. Jie taip prisideda prie platesnės visuotinės Bažnyčios evangelizacijos misijos. Vaikų dėka yra vykdomi apie 3000 projektų. Taip ne tik suteikiama būtina pagalba sunkiose sąlygose esantiems vaikams, bet ir patys padedantieji taip ugdomi turėti didesnį krikščionišką sąmoningumą ir jautrumą savo artimui. Organizaciniu požiūriu asociacija yra integruota į Tautų evangelizavimo kongregaciją Vatikane.

Pasaulinės vaikų misionierių dienos proga vaikai renka lėšas fondui, kuris finansuoja solidarumo projektus visuose 5 žemynuose.

2020 metų Pasaulinės vaikų misionierių dienos tema: „Siunčiami atnaujinti pasaulį“. (SAK / RK / VaticanNews)

2020 sausio 06, 12:41