Paieška

Popiežius: smurtas prieš moteris – Dievo išniekinimas

Sausio 1-ąją Bažnyčia švenčia Švč. M. Marijos Dievo Gimdytojos iškilmę ir mini Pasaulinę taikos dieną. Trečiadienio rytą aukodamas iškilmės Mišias popiežius Pranciškus kalbėjo apie Mariją – moterį ir motiną – be kurios nei Bažnyčia, nei žmonija neturėtų ateities.

„Atėjus laiko pilnatvei, Dievas atsiuntė savo Sūnų, gimusį iš moters“ (Gal 4, 4). Jėzus gimė iš moters, sakė Pranciškus Mišių homilijoje. Jėzus nepasirodė pasaulyje būdamas brandaus amžiaus, bet, kaip dar kartą pabrėžė šios dienos Evangelija, buvo pradėtas įsčiose (plg. Lk 2, 21). Marijos kūne jis tapo žmogumi. Moters kūne Dievas ir žmogus susisiejo visiems laikams. Pirmąją metų dieną mes minime šią sąjungą. Nuo tos akimirkos visais laikais Dieve bus dalis mūsų žmogystės, o Marija amžiais bus Dievo Motina. „Joje, moteryje, prasidėjo išganymas, o tai reiškia, kad be moters nėra išganymo“, – sakė Pranciškus. „Marijoje Dievas susivienijo su mumis. Jei mes trokštame vienybės su Dievu, turime tik vieną kelią – turime kreiptis į Mariją, moterį ir motiną. Tad pradedame naujus metus pagerbdami Švenčiausiąją Mergelę – moterį, kurioje užsimezgė Dievo žmogystė. Jei mes norime, kad mūsų dienomis nestigtų žmoniškumo, turime viską pradėti nuo moters.“

Popiežius sakė, kad mūsų dienomis dar labai dažnai nepripažįstamas moters orumas ir žmonių lygybė, dar labai dažnai moterys tampa smurto ir išnaudojimo aukomis. „Bet koks smurtas prieš moterį – tai Dievo, gimusio iš moters, išniekinimas. Per moters kūną atėjo žmonijos išganymas. Mūsų požiūris į moteris kūną yra mūsų žmoniškumo rodiklis.“

Homilijoje popiežius paminėjo ir kitą Mergelės Marijos dieviškosios motinystės aspektą – ji pagimdė Taikos kunigaikštį. „Jei trokštame geresnio pasaulio, jei norime, kad jis būtų taikos namai, o ne karo laukas, turime gerbti kiekvienos moters orumą. Iš moters gimė Taikos kunigaikštis. Moteris yra taikos nešėja ir tarpininkė. Dėl to jos balsas turi būti girdimas priimant sprendimus. Kai moteris galės dalytis visomis iš Dievo gautomis dovanomis, tuomet pasaulis  tikrai bus vieningesnis ir taikesnis. Tad kiekvienas moters laimėjimas šioje srityje yra laimėjimas visam pasauliui.“

Tačiau labiau už viską Motina Marija yra pavyzdys Bažnyčiai. Neįmanoma suprasti Bažnyčios matant tik jos struktūras, sakė popiežius. Jei matome tik Bažnyčios struktūras, programas, tendencijas, ideologijas ir taisykles, kažką gal ir suvokiame, bet nepasiekiame Bažnyčios širdies. Bažnyčia turi motinos širdį. Mes, jos vaikai, šiandien ją pagerbiame kaip Dievo Motiną, kuri buria aplink save visus tikinčiuosius. Prašome, kad ji, Motina, žadintų mumyse viltį ir išmelstų mums vienybę. Prašome, kad ji, Moteris, per kurią atėjo išganymas, savo užtarimu mus lydėtų per visus šiandien prasidedančius metus, kad saugotų savo širdyje.   (JM / VaticanNews)

2020 sausio 01, 13:04