Paieška

1579951647053.JPG

Popiežius prašo rodyti krikščioniškos šeimos grožį

Popiežius Pranciškus karštai paragino visus Bažnyčios narius rimtai susirūpinti, kaip dabartinėms kartoms parodyti krikščioniškos šeimos grožį, kartu prašė iškelti iš užmaršties Akvilo ir Priskilės, sutuoktinių, lydėjusių kelionėse šv. Paulių, atminimą ir pavyzdį. Pasak Pranciškaus, pirmajame krikščionybės amžiuje gyvenę Akvilas ir Priskilė yra gyvas pavyzdys to, ko Viešpats Jėzus prašo iš savo Bažnyčios, kalbėjo Šventasis Tėvas šeštadienį Romos Rotos tribunolo nariams naujųjų teismo darbo metų pradžios proga.

Bažnyčiai visur reikia tokių sutuoktinių kaip Akvilas ir Priskilė, kurie kalbėtų ir gyventų krikšto galia. Tai nereiškia vadovauti ir būti matomiems, bet reiškia būti nuosekliems, būti liudytojais ir bendrakeleiviais Viešpaties kelyje. To reikia mūsų parapijoms, ypač miestuose, kur klebonai ir jų padėjėjai niekad neturės tiek laiko ir jėgų, kad susitiktų su visais, kurie, nors ir sakosi esą krikščionys, nepriima sakramentų, menkai ar visai nenusimano apie Kristų, sakė popiežius.

Pasak jo, krikščionys sutuoktiniai galėtų mokytis iš Akvilo ir Priskilės,  kaip mylėti Kristų, kaip globoti šeimas, stokojančias tikėjimo šviesos ne dėl savo kaltės, o todėl, kad liko mūsų pastoracijos paribyje. „Tai elito, užmirštančio savo tautą, pastoracija“, – pridūrė Pranciškus. Popiežius patikino, jog labai karštai trokšta, kad ši tema nebūtų tiktai „žodžių simfonija“, bet kad paskatintų ganytojus, vyskupus, klebonus stengtis apaštalo šv. Pauliaus pavyzdžiu mylėti sutuoktinius kaip nuolankius misionierius, galinčius pasiekti miestų aikštes ir daugiabučius, kurių nepasiekia ir nepersmelkia Evangelijos šviesa ir Jėzaus žodis. Antra vertus, tęsė Pranciškus, svarbu kad krikščionys sutuoktiniai taip, kaip Akvilas ir Priskilė, žadintų aptingusius ir užmigusius ganytojus, galbūt įpratusius gyventi uždarai mažuose tobulųjų rateliuose. Viešpats atėjo dėl nusidėjėlių, ne dėl tobulųjų, pasakė Pranciškus. Pasak jo, ganytojai, kurie irgi priklauso nuo žmogiškų santykių, net ir turėdami gerą valią negali tapti šventais krikščionimis sutuoktiniais, tačiau jie gali juos apšviesti, padaryti regimus, iškelti kaip krikščioniško santuokinio gyvenimo pavyzdžius, apsaugoti nuo ideologijų.

Per ilgai nebuvo kalbama apie šventuosius kankinius Akvilą ir Priskilę, sakė popiežius, ragindamas ganytojus iškelti šią pirmojo amžiaus sutuoktinių porą kaip ištikimą ir šviesią pirmykštės Bažnyčios ganytojų bendražygę, ir dabartiniais laikais galinčią paliudyti, kad tiek jauni, tiek nejauni krikščionys sutuoktiniai kaip Kristaus vaikai krikščionišką santuoką gali paversti visuomet vaisinga. (SAK / VaticanNews)

2020 sausio 25, 17:23