Paieška

Popiežius: krikšto dėka ir mes esame Dievo mylimi vaikai

Sekmadienio vidudienį iš apaštališkųjų rūmų lango kreipdamasis į maldininkus, susirinkusius į Šv. Petro aikštę, popiežius pirmiausiai paminėjo, kad kiek anksčiau, sekmadienio rytą, jis pakrikštijo 32 kūdikius. „Melskimės už juos ir jų šeimas“, – paprašė Pranciškus.

Įprastinėje trumpoje katechezėje prieš „Viešpaties Angelo“ maldą popiežius komentavo šį sekmadienį liturgijoje minėto Kristaus Krikšto Evangeliją. Jėzus ateina prie Jordano upės ir prašo Joną, kad ir jį pakrikštytų. Prašymas nustebina Krikštytoją, nes juk Mesijui nereikia nusiplauti nuodėmių. Jonas žino, kad jį nuo Mesijo skiria didžiulis atstumas, kad jis nesąs vertas „jam nė kurpių nuauti“ (Mt 3, 11). Bet vis dėlto Mesijas prašo, kad Jonas jį pakrikštytų, nes tai „reikalinga teisumui“ (Mt 3, 15). Jėzaus Krikštas reikalingas tam, kad būtų įvykdytas Dievo sumanymas, kad savo Sūnaus nusižeminimu Dievas parodytų solidarumą ir artumą silpnam nusidėjėliui žmogui. Savo Sūnaus nuolankumu Dievas parodo artumą visiems savo vaikams. „Gerasis mokinys nesipuikuoja. Gerasis mokinys yra nuolankus, romus, nesigirdamas daro gera. Ir krikščionių bendruomenė savo apaštališkoje veikloje visada turi būti nuolanki, turi siūlyti savąją žinią, niekada neturi jos primesti, turi liudyti, dalydamasi su kitais žmonėmis jų konkrečiu gyvenimu“, – kalbėjo popiežius.

Kai pakrikštytas Jėzus išbrido iš vandens, staiga atsivėrė dangus ir Šventoji Dvasia nusileido ant jo kaip balandis, o balsas iš dangaus prabilo: „Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo aš gėriuosi“ (Mt 3, 17). Jėzaus Krikšto šventė padeda mums suprasti mūsų Krikštą, sakė popiežius. Kaip Jėzus yra Dievo Sūnus, kurį Tėvas myli, taip ir mes esame jo mylimi vaikai, o kartu ir vieni kitų broliai ir seserys, gavę pašaukimą visiems skelbti beribę Dievo meilę.

Popiežius sakė, kad Kristaus Krikšto šventė – tai gera proga prisiminti ir mūsų pačių krikštą. Krikšto diena yra labai svarbi. Ar mes žinome savo krikšto datą? Jie kas nežino, tepasidomi ir kasmet ją tešvenčia kaip labai svarbią savo gyvenimo dieną, sakė popiežius ir, baigdamas kalbą, paragino melsti Mergelę Mariją, kad jis mums padėtų suprasti ir branginti Krikšto dovaną, pagal ją kiekvieną dieną gyventi. (JM / VaticanNews)

2020 sausio 12, 15:45