Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius: Dievo Žodis mus veda į gilumą

Po metų, Dievo Žodžio sekmadienis bus švenčiamas sausio 24 dieną. Šią naują kasmetinę šventę įvedė popiežius Pranciškus nurodydamas ją minėti kasmet trečiąjį eilinį metų sekmadienį. Romos vyskupijoje sausio 26 dieną pirmą kartą švęstą Dievo Žodžio sekmadienį, be popiežiaus vadovautų Mišių Šv. Petro bazilikoje, vyskupijos tikintieji savanoriai vienoje Romos senamiesčio bažnyčioje pakaitomis skaitė visą Morkaus Evangeliją.

Sekmadienį popiežiaus Pranciškaus paskyroje Tviterio socialiniame tinkle buvo paskelbtos net keturios žinios, skirtos Dievo Žodžio sekmadieniui. Panašiomis mintimis popiežius kreipėsi per sekmadienio šv. Mišių homiliją ir vidudienį kalbėdamas maldininkams, susirinkusiems „Viešpaties Angelo“ maldai:

„Viešpats dovanoja tau savo Žodį, kad tu jį priimtum kaip meilės raidę, kurią jis tau parašė, kad pajustum jį esant šalia tavęs.“

Dievo Žodžio sekmadienis Vatikane
Dievo Žodžio sekmadienis Vatikane

„Skirkime vietos Dievo Žodžiui! Kasdien perskaitykime kelias Biblijos eilutes. Atrasime, kad Dievas yra arti mūsų, kad apšviečia mūsų tamsumas, kad meilingai mus veda gyvenimo keliu į gilumą.“

Dievo Žodžio sekmadienis Vatikane
Dievo Žodžio sekmadienis Vatikane

„Mums reikia Dievo Žodžio: tarp tūkstančių kasdien išgirstamų žodžių įsiklausykime į šį Žodį – vienintelį, kalbantį ne apie visokius dalykus, o apie Gyvenimą.“

Dievo Žodžio sekmadienis Vatikane
Dievo Žodžio sekmadienis Vatikane

„Dievo Žodis mus guodžia ir drąsina, skatina atsiversti, žadina ir išlaisvina iš savanaudiško sąstingio; Jis turi galią pakeisti gyvenimą, nuvesti iš tamsos į šviesą.“

Dievo Žodžio sekmadienis Vatikane
Dievo Žodžio sekmadienis Vatikane

Popiežiui pranešus apie Dievo Žodžio sekmadienio šventės įsteigimą, laišką apie tai paskelbė daugelio Bažnyčių vyskupai, taip pat Bažnyčios Lietuvoje ganytojai. Visas šio laiško tekstas paskelbtas mūsų portale.

 

Bažnyčios Lietuvoje vyskupai laiške paprašė savo tikinčiųjų visada teikti pirmenybę Dievo žodžiui ir juo vadovautis, išsakė viltį, kad neliktų nei vienos šeimos be Šventojo Rašto, nei parapijos be Šventąjį Raštą drauge skaitančios bendruomenės: tebūna Šventasis Raštas ne tik turima, bet ir skaitoma, apmąstoma knyga; be galo svarbu kasdien skaityti Šventąjį Raštą – jis padeda suvokti Dievo valią savo gyvenime, skelbti Evangeliją kasdieniu gyvenimu ir sąmoningais krikščioniškais pasirinkimais. (SAK / VaticanNews)

Dievo Žodžio sekmadienio logotipas
Dievo Žodžio sekmadienio logotipas
2020 sausio 28, 12:24