Paieška

Popiežius Pranciškus ir Suomijos ekumeninė delegacija Popiežius Pranciškus ir Suomijos ekumeninė delegacija  

Popiežių aplankė Suomijos ekumeninė delegacija

Popiežius Pranciškus penktadienį susitiko su Suomijos krikščionių ekumenine delegacija, dalyvausiančia Maldų savaitėje už krikščionių vienybę Romoje. Maldų savaitė minima visame krikščioniškame pasaulyje sausio 18–25 dienomis. Popiežius palinkėjo, kad dvasinis ekumenizmas ir ekumeninis dialogas padės pakrikštytųjų bendruomenei patirti gilesnį „buvimą kartu“.

Popiežius pasidžiaugė delegacijos apsilankymu. Suomių piligrimystė yra gilias šaknis turinti tradicija – pirmąjį kartą Suomijos ekumeninė delegacija lankėsi Vatikane prieš 35 metus. Nuo tada Suomijos krikščionių konfesijų vadovai – liuteronai, katalikai, ortodoksai ir kitų konfesijų atstovai dalyvauja kasmetinėje piligrimystėje į Romą Maldų savaitės už krikščionių vienybę ir savo tautos globėjo šv. Henriko liturginės šventės proga. XII amžiaus Suomijos apaštalas ir kankinys vyskupas Henrikas minimas sausio 19 dieną.

Popiežius padėkojo Suomijos ekumeninei delegacijai vadovavusiam Suomijos liuteronų vyskupui Teemu Laajasalo už aplankymą: visi kartu su jumis esame tikėjimo bendrystės kelionėje, besistengiantys vieni kitus padrąsinti ir sustiprinti Kristaus sekime, pasakė Pranciškus.

Krikščionis yra žmogus, galintis reikšti padėką už savo krikštą. Ši mūsų padėka vienija mus visų pakrikštytųjų bendruomenėje. „Krikštas nuodėmėms atleisti“ taip pat yra aiškus kvietimas į šventumą, sakė popiežius, primindamas, kad apie tai kalbama Švedijos ir Suomijos katalikų ir liuteronų dialogo grupės ataskaitoje „Nuteisinimas Bažnyčios gyvenime“. Šis dokumentas skelbia, kad visi pakrikštytieji gali plėtoti šventumo galimybes; krikščionys, kaip Kristaus mistinio kūno nariai, yra vieni su kitais susivieniję, todėl turi nešioti vieni kitų naštas; Bažnyčios ir pavienių krikščionių misija – liudyti Gerąją Naujieną kasdienybėje.

Pasak popiežiaus, dar viena pakrikštytiems būdinga savybė yra svetingumas. Ši ekumeninė dorybė primenama šių metų Maldų savaitėje už krikščionių vienybę: Apaštalų darbų pasakojime apie Maltos gyventojus, priėmusius iš skęstančio laivo išgelbėtą apaštalą Paulių ir šimtus jo bendrakeleivių, sakoma: „(Vietos gyventojai) su mumis elgėsi labai draugiškai“.

Mes, priėmusieji krikštą, tikime, jog Kristus nori su mumis susitikti gyvenime pervskęstančiuos žmones tiesiogine ir netiesiogine žodžio prasme, tęsė Pranciškus. Svetingumas nenuskurdina, o praturtina. Kas dovanoja – gauna tokį patį saiką. Kitiems rodomas žmoniškumas mus slėpiningu būdu paverčia žmogumi tapusio Dievo gerumo bendrininkais.

Krikščionis yra žmogus, galintis reikšti padėką už savo krikštą. Ši padėka sujungia ir praplečia mūsų širdis, jas atveria artimui, kuris nėra priešas, o mūsų mylimas brolis, mylima sesuo. Pakrikštytųjų bendruomenė nėra tiktai „buvimas vieniems šalia kitų“, tikrai nėra „buvimas vieniems prieš kitus“, o siekis tapti vis gilesniu „buvimu kartu“.

Reikia dvasinio ekumenizmo ir ekumeninio dialogo „buvimui kartu“ pagilinti, pasakė popiežius, linkėdamas, kad „buvimas kartu“ Suomijoje augtų, plėstųsi ir atneštų gausių vaisų. (SAK / VaticanNews)

2020 sausio 17, 15:30