Paieška

Vatican News
Popiežius su žurnalistais lėktuve 2019 m. Popiežius su žurnalistais lėktuve 2019 m.  (Vatican Media)

Popiežiaus žinia Pasaulinės žiniasklaidininkų dienos proga

Sausio 24-ąją, žurnalistų ir rašytojų dangiškojo globėjo šv. Pranciškaus Salezo liturginio minėjimo dieną, paskelbta popiežiaus Pranciškaus žinia šiemetinės Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos proga. Prieš 53 metus įvesta pasaulinė diena kasmet minima septintąjį Velykų sekmadienį. Lietuvoje pasaulinės žiniasklaidos dienos minėjimas sutampa su į sekmadienį nukeliamomis Šeštinėmis – Kristaus žengimo į dangų švente. Šiemet tai bus gegužės 24-oji.

„Kad galėtumei papasakoti“ ( 10, 2). Gyvenimas tampa istorija

Žinią šiemetinės Pasaulinės komunikavimo priemonių dienos proga popiežius skyrė pasakojimo, pasakojamų istorijų temai, nes, kaip jis pats rašo penktadienį paskelbto teksto pradžioje, „kad nepasimestume, visiems mums kaip oro reikia gerų istorijų: istorijų, kurios ne gniuždo, bet ugdo, istorijų, kurios padeda atrasti savo šaknis ir duoda jėgų visiems kartu eiti pirmyn. Mus supančių balsų ir žinių šurmulyje reikia žmoniško pasakojimo, kuris kalbėtų apie mus ir apie grožį, kuris gyvena mumyse.“

Žmogus yra pasakojanti būtybė

Popiežius rašo, kad visiems žmonėms nuo pat vaikystės reikia istorijų kaip maisto. Tai ir pasakos, ir knygos, filmai, muzikos kūriniai, žinos. Visos šios istorijos, visi šie pasakojimai turi poveikį mūsų gyvenimui, net jei mes to tiesiogiai nejaučiame. Dažnai mes nusprendžiame, kas yra teisinga ir kas neteisinga vadovaudamiesi istorijomis, kurias esame asimiliavę, sekdami jų personažų pavyzdžiu. Pasakojimai mus paveikia, formuoja mūsų įsitikinimus ir elgseną, padeda suprasti ir pasakyti, kas esame.

Ne visos istorijos yra geros ir ugdančios

Popiežiaus žinioje paminėta biblinė pirmųjų tėvų sugundymo scena. Jei ragausi draudžiamo vaisiaus, būsi kaip Dievas (plg. Pr 3, 4). Kaip dažnai istorijos narkotizuoja, įtikina, kad, jei norime būti laimingi, turime stengtis vis daugiau ir daugiau turėti, vis daugiau ir daugiau vartoti. Nė nepastebime, kaip smarkiai mus vilioja paskalos ir apkalbos, kaip mintame melo ir smurto istorijomis, tikime nepatikrintomis žiniomis, kartojame banalybes, prisidedame prie smurto kurstymo, negerbiame kito žmogaus, niekiname jo orumą. Pasak popiežiaus, šiandien vis sunkiau atpažinti melą ir klastotę. Reikia išminties, kad sugebėtume priimti ir kitiems pasakoti tik tikras, geras ir gražias istorijas. Reikia drąsos, kad sugebėtume atmesti viską, kas melaginga ir pikta. Reikia kantrybės, įžvalgumo ir netgi heroizmo, kad sugebėtume atrasti tas istorijas, kurios mums padėtų nepasimesti susipriešinusiame pasaulyje, matyti save pačius tokius, kokie iš tiesų esame. 

Biblija – istorijų istorija

Biblija mums pasakoja daugybės žmonių ir tautų istorijas. Iš jos sužinome, kad nuo pat pradžių Dievas yra ne tik kūrėjas, bet ir pasakotojas. Jis taria žodį ir atsiranda jo norima tikrovė. Savo žodžiu Dievas suteikia gyvybę visiems kūriniams. Kūrinijos viršūnė yra žmogus – vyras ir moteris – jo pašnekovai, pašaukti kartu su juo kurti istoriją. Biblija, rašo popiežius, taip pat pasakoja didžiąją Dievo ir žmonijos meilės istoriją. Visko centras yra Jėzus. Jo istorija – tai Dievo meilės žmogui ir žmogaus meilės Dievui viršūnė.

Popiežius rašo, kad Kristaus istorija nepriklauso praeičiai, bet yra nuolat aktuali. Tai mūsų istorija. Ji liudija, kad Dievui brangus žmogus, mūsų kūnas, mūsų istorija. Dievas taip myli žmogų, kad jis pats tapo žmogumi, jo kūnu ir istorija. Nuo tos akimirkos, kai Dievas įžengė į mūsų istoriją, kiekvieno žmogaus istorija tapo Dievo istorija. Šv. Paulius Antrajame laiške korintiečiams rašo: „Jūs pasirodėte esą Kristaus laiškas, kurį mes, patarnaudami jums, surašėme ne rašalu, bet gyvojo Dievo Dvasia, ne akmens plokštėse, bet gyvų širdžių plokštėse“ (2 Kor 3, 3).

Mūsų ir Dievo istorija

Jei žmogus atsimena meilę, kuri jį sukūrė ir išganė, jei įpina meilę ir gailestingumą į savo kasdienines istorijas, tuomet jo gyvenimas pasuka nauja kryptimi, rašo popiežius, pridurdamas, jog labai prasminga pasakoti Dievui mūsų istorijas. Net jei konkretūs faktai nepasikeičia, jie įgyja naują prasmę, pradedame juos matyti iš kitos perspektyvos. Dievui mes galime pasakoti savo pačių ir kitų istorijas, jam jas pavesti. Su jo pagalba galime surišti nutrūkusius mūsų audžiamų istorijų metmenų siūlus.

Savo žinią būsimai Pasaulinei komunikavimo priemonių dienai popiežius baigia malda kreipdamasis į Švč. M. Mariją, kurios įsčiose užsimezgė Dievo žmogystė ir kuri savo širdyje saugojo ir svarstė jai atskleistą Dievo istoriją. (JM / VaticanNews)

2020 sausio 24, 12:22