Paieška

Dievo žodžio sekmadienis Vatikane Dievo žodžio sekmadienis Vatikane 

Popiežius padovanojo po Šventojo Rašto knygą sekmadienio Mišių dalyviams

Popiežiaus aukotų Dievo Žodžio sekmadienio Mišių Šv. Petro bazilikoje dalyviai išėjo iš Vatikano bazilikos su dovana rankose: visiems buvo išdalinta po Šventojo Rašto knygą.

Popiežiaus aukotų Dievo Žodžio sekmadienio Mišių Šv. Petro bazilikoje dalyviai išėjo iš Vatikano bazilikos su dovana rankose: visiems buvo išdalinta po Šventojo Rašto knygą. Kai kuriems popiežius asmeniškai įteikė Bibliją. Jis įteikė 40 Šventojo Rašto knygų simboliškai visai Dievo tautai atstovaujantiems įvairių sluoksnių atstovams: vyskupams, kunigams, katechetams, pašvęstiesiems, svetimšaliams, šveicarų gvardiečiams, policininkams, skirtingų kraštų ambasadoriams, žurnalistams, dėstytojams, kaliniams, vargstantiesiems, mokytojams, šeimoms, sportininkams, taip pat tikintiesiems ortodoksams ir evangelikams.

Šios dovanos įteikimo tikslas – ne kad parvykę į namus tikintieji Šventojo Rašto knygą pasidėtų į lentyną šalia kitų, galbūt apdulkėjusių knygų, o kad jaustųsi skatinami naudotis Šventuoju Raštu kaip tikėjimą gaivinančia priemone. Biblija mums užduoda daug klausimų ir nuolat skatina, sukelia vis naujų minčių, kviečia susimąstyti. Tai viena iš pagrindinių Dievo Žodžio sekmadienio įvedimo priežasčių. Popiežius Pranciškus trokšta, kad Šventojo rašto skaitymas padėtų krikščionių bendruomenei dar geriau įsisąmoninti ypatingą Dievo Žodžio svarbą jos kasdieniam gyvenimui.

Romoje, be kitų Dievo Žodžio sekmadieniui skirtų įvykių ir renginių parapijose ir vienuolynuose, vyko tęstinis Morkaus Evangelijos skaitymas sekmadienio popietę Šv. Agnietės in Agone bažnyčioje. Trisdešimt aštuoni žmonės maždaug tris valandas garsiai be pertraukos skaitė Morkaus Evangelijos tekstą. Skaitė įvairūs žmonės: studentai, gydytojai, sportininkai, aktoriai, ne vien katalikai, taip pat liuteronai ir ortodoksai, be  to, Evangelijos pagal Morkų skaitinys buvo skaitomas iš knygos aklųjų raštu, skaitomas tekstas taip pat perduotas ženklų kalba kurčnebyliams. (SAK / VaticanNews)

2020 sausio 26, 16:16