Paieška

Paskelbta popiežiaus žinia Pasaulinės ligonių dienos proga

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28). Jėzus Kristus, Žmogaus Sūnus, atjaučia kenčiančius, negalių prislėgtus žmones. Jis kviečia juos pas save, pažada jiems atgaivą ir pagalbą, rašo popiežius Pranciškus savo žinioje šiemetinės Pasaulinės ligonių dienos proga. Trisdešimt aštuntoji Pasaulinė ligonių diena bus minima 2020 m. vasario 11 d.

Jėzaus kvietimas skirtas visiems sergantiesiems ir prislėgtiesiems, vargstantiesiems, kurie supranta, kad jų likimas priklauso nuo Dievo, gyvenimo išbandymų sužeistiesiems, kuriems reikia pagydymo. Kodėl Jėzus jiems toks artimas? Dėl to, kad jis pats yra patyręs žmogiškąjį silpnumą ir jį patį Tėvas atgaivino. Iš tiesų tik tas, kuris asmeniškai susidūrė su kančia, sugeba įsijausti į kenčiančio žmogaus likimą ir jam padėti.

Pasaulinės ligonių dienos proga prisimename visus sergančiuosius, varginamus chroniškų ir nepagydomų ligų, psichikos negalių, visus, kuriems reikia palaikomosios slaugos, kuriuos slegia įvairios neįgalumo formos. Liga pakerta ne tik žmogaus kūno galias, bet taip pat intelektinį pajėgumą, dvasios pusiausvyrą, sugebėjimą bendrauti su kitais, todėl sergančiajam reikia ne tik gydymo, bet ir palaikymo, artumo, dėmesio arba, kitaip sakant, – meilės.

Pasaulinės ligonių dienos proga popiežius kreipiasi į pačius sergančiuosius: „Brangieji broliai ir seserys, Jėzus mato, kad vargstate ir este prislėgti, pirmiausiai į jus yra nukreiptas Jėzaus žvilgsnis ir jūs esate jo širdyje. Iš Jėzaus širdies sklinda šviesa, išsklaidanti liūdesio tamsą ir įkvepianti vilties, kai apninka nusivylimas.“ Jėzus mums neduoda recepto, kaip įveikti ligą ir jos pasekmes, rašo popiežius, tačiau savo kančia, mirtimi ir prisikėlimu jis mus vaduoja iš blogio vergijos.

Popiežius primena Kristaus – Gerojo samariečio – pavyzdį. Juo sekdama Bažnyčia turi tapti tąja užeiga, apie kurią kalbama palyginime. Bažnyčia turi būti namai, kuriuose visų kenčiančiųjų laukia malonė, artumas, svetingumas, pagalba.

Popiežius savo žinią skiria ir sveikatos apsaugos sistemų darbuotojams bei savanoriams. Diagnozės nustatymas, prevencija, terapija, slauga ir reabilitacija – visa medicinos veikla – skirta žmogui, jo gerovei. Visada daiktavardis „asmuo“ turi būti svarbesnis už būdvardį „sergantis“. Popiežius dar kartą priminė, kad medicinos darbuotojai turi atmesti eutanaziją. Medicina visada turi ginti žmogaus gyvybę, net ir tais atvejais, kai liga nepagydoma. Gyvybė yra šventa ir ji priklauso Dievui, dėl to niekas neturi teisės jos nutraukti ar pajungti savo valiai.  Gyvybę reikia priimti, saugoti, gerbti ir jai tarnauti nuo pradžios iki pabaigos. To reikalauja protas ir tikėjimas į Dievą, gyvybės kūrėją.

Pasaulinės ligonių dienos proga popiežius atsimena ir tuos žmones visame pasaulyje, kurie skursta, kuriems neužtikrinta sveikatos apsauga. Popiežius kreipiasi į visų pasaulio šalių vyriausybes ir prašo tvarkant ekonomikos reikalus pirmenybę skirti socialiniam teisingumui.

Galiausiai Šventasis Tėvas meldžia Švenčiausiosios Mergelės Marijos, Ligonių sveikatos, užtarimo visiems sergantiesiems ir kenčiantiesiems, jų artimiesiems ir sveikatos apsaugos darbuotojams.  (JM / VaticanNews)

2020 sausio 03, 12:51