Paieška

Atverkime širdis Dievo gerumui, kad 2020 būtų taikos metai

Pirmosios metų dienos vidudienį prieš „Viešpaties Angelo“ maldą popiežius prašė priimti į širdis Jėzaus dovanojamą gerumą, kad naujieji metai, būtų taikos metai. Popiežius šia proga taip pat atsiprašė, kad jam pristigo kantrybės antradienio vakarą prie prakartėlės Šv. Petro aikštėje.

„Vakar užbaigėme 2019 metus dėkodami Dievui už jo dovanojamą laiką ir visas malones; šiandien dėkodami ir šlovindami pradedame 2020 metus“, – kreipėsi popiežius į maldininkus, Naujųjų metų dienos vidudienį susirinkusius į Šv. Petro aikštę. „Pirmąją metų dieną liturgija pagerbia Šventąją Dievo Motiną, Nazareto Mergelę Mariją, kuri pagimdė Jėzų, Išganytoją. Tas kūdikis yra Dievo palaiminimas kiekvienam vyrui ir moteriai, didžiajai žmonijos šeimai ir visam pasauliui. Jėzus nepašalino blogio iš pasaulio, bet jį sunaikino nuo pat šaknų. Jis atnešė ne magišką išganymą, bet kantrų išganymą, atnešė kantrią meilę, sau užsikraudamas visą blogį ir atimdamas iš jo galią.“

„Meilė yra kantri. Meilė mus padaro kantrius. Dažnai pristingame kantrybės. Aš irgi“, – sakė popiežius ir atsiprašė už antradienio vakarą duotą blogą pavyzdį, kai prie prakartėlės Šv. Petro aikštėje vienos moters iš minios smarkiai truktelėtas prarado kantrybę.

„Šiandien mus laimina Dievo Motina. Kaip Švenčiausioji Mergelė mus laimina? Parodydama mums savo Sūnų. Paima jį ant rankų, pakelia aukštyn ir mums parodo. Taip ji mus laimina. Dėl to 

popiežius šv. Paulius VI pirmąją metų dieną paskelbė Pasauline taikos diena, kad šią dieną melstumės, apmąstytume ir prisiimtume atsakomybę už taiką“, – sakė popiežius ir priminė, kad savo žinioje šių metų Pasaulinės taikos dienos proga jis taiką pavadino vilties kelione, kurioje žengiame pirmyn nuoširdžiai kalbėdamiesi, susitaikindami su kitais ir atsimindami savo atsakomybę už gamtą.

„Brangieji broliai ir seserys“,  – sakė Pranciškus, – „lipkime žemyn nuo savo išdidumo pjedestalų ir melskime, kad mus laimintų šventoji ir nuolankioji Dievo Motina. Ji mums rodo Jėzų: priimkime palaiminimą, atverkime širdis jo gerumui. Šitaip metai, kuriuos pradedame, bus vilties ir taikos metai.“  (JM / VaticanNews)

2020 sausio 01, 15:44