Paieška

2020 sausio 26 „Viešpaties Angelas“

Popiežius pakvietė atminti sausio 27 dieną, pirmadienį, minimas Aušvico mirties stovyklos išvadavimo 75 metines, užtikrino savo artumą užsikrėtusiems Klinijoje paplitusia koronaviruso sukelta liga ir savo maldą už juos, kalbėjo ir apie Katalikų Bažnyčioje pirmą kartą minimą Dievo žodžio sekmadienį.

Sekmadienį po vidudienio maldos sveikindamas maldininkus, popiežius Pranciškus išsakė savo asmeninį dvasinį artumą su užsikrėtusiais Kinijoje paplitusiu koronavirusu, užtikrino, kad meldžiasi už juos.

„Viešpats tepriima į savo ramybę mirusiuosius, tepaguodžia šeimas ir tepalaiko kinų bendruomenės dedamas dideles pastangas kovojant su epidemija“, – pasakė Pranciškus sekmadienio vidudienį Šv. Petro aikštėje.

Popiežius kalbėjo Katalikų Bažnyčiai pirmą kartą minint Dievo Žodžio sekmadienį, paaiškino, kad šis minėjimas yra proga švęsti Dievo savo tautai suteiktą ir kasdien suteikiamą Jo Žodžio dovaną, taip pat kad visi galėtų ją vis geriau priimti.

„Dėkoju visiems, kurie įvairiais įvykiais ir renginiais padeda atkreipti dėmesį į Šventojo Rašo centrinę vietą Bažnyčios gyvenime“, – sakė Pranciškus.

Jis kalboje tikintiesiems priminė, kad nelauktas, tačiau lemtingas apaštalų susitikimas su Jėzumi buvo jų naujos gyvenimo kelionės pradžia, juos pavertė Dievo meilės savo tautai šaukliais ir liudytojais. „Linkiu, kad kiekvienas iš mūsų gebėtų šių pirmųjų Dievo žodžio skelbėjų pavyzdžiu sekti Išganytojo žingsnių pėdomis suteikiant viltį jos trokštantiesiems.“

Šventasis Tėvas taip pat pakvietė atminti sausio 27 dieną, pirmadienį, minimas Aušvico mirties stovyklos išvadavimo 75 metines:

„Ši neapsakomai baisi tragedija neleidžia būti abejingiems; būtina ją atminti!“, – pasakė Pranciškus, ragindamas visus šį pirmadienį skirti laiko maldai ir susikaupimui. Kiekvienas iš mūsų savo širdyje ištarkime: „Niekados daugiau!  Niekados daugiau!“.

Šventasis Tėvas sekmadienį per vidudienio maldos susitikimą taip pat prisiminė sausio 26 dieną, sekmadienį, minimą tarptautinę raupsų ligos dieną, užtikrino savo artumą visiems, kurie serga šia liga, ir tiems, kas įvairiais būdais juos slaugo ir globoja. (SAK / VaticanNews)

2020 sausio 26, 16:05