Paieška

2020 sausio 19 „Viešpaties Angelas“

Sekmadienį popiežius Pranciškus vadovavo tradiciniam vidudienio maldos susitikimui. Pasak Šventojo Tėvo, antrasis eilinis sekmadienis pratęsia Jėzaus apsireiškimo temą, kuri buvo išryškinta ankstesniuose sekmadieniuose, kai minėjome Viešpaties Apsireiškimo ir Jėzaus Krikšto šventes. Popiežius taip pat išreiškė viltį, kad svarbus aukščiausio lygio pasitarimas sekmadienį Berlyne dėl Libijos krizės padės sustabdyti smurtą ir atverti kelią labai trokštamai taikai.

Sekmadienį buvo skaitomas skaitinys iš Evangelijos pagal Joną, kuris, skirtingai nei kiti evangelistai, dėmesį skyrė ne pačiam įvykiui, Jėzaus krikštui Jordano upėje ir Šventosios Dvasios pasirodymui, bet šv. Jono Krikštytojo liudijimui. Jonas Krikštytojas buvo pirmasis Kristaus liudytojas: Dievas jį tam pašaukė ir parengė.

„Aš tai mačiau ir liudiju (Jn 1, 34)“, – sako Jonas Krikštytojas. Jis negali tylėti ir nekalbėti apie tai, ką matė ir kas jį sukrėtė: mylimasis Dievo Sūnus stojo į vieną eilę su nusidėjėliais. Šventoji Dvasia jam leido suprasti šį naujumą, tikrą apvertimą. Visose religijose žmogus aukoja Dievui, tuo tarpu čia Dievas pasiūlė savo Sūnų, kad žmonija būtų išganyta. 

Jonas Krikštytojas išreiškia savo nuostabą ir savo pritarimą sukrečiančiam Jėzaus atneštam naujumui žodžiais, kuriuos kartojame kiekvienose šv. Mišiose: Štai Dievo Avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę!

Pasak popiežiaus Pranciškaus, Jono krikštytojo liudijimas yra kvietimas mums nuolatos pradėti iš naujo savo tikėjimo kelią kartu su Kristumi, gailestingąjį avinėlį, kurį mums davė Tėvas; leistis būti nustebintiems Dievo pasirinkimo būti mūsų pusėje, solidarizuotis su mumis, nusidėjėliais, noru išgelbėti pasaulį nuo blogio. 

Popiežius paragino iš Jono Krikštytojo išmokti, kad ne viską žinome apie Jėzų (žr. Jn 1, 29), nes taip nėra. Skaitykime Evangeliją, galbūt kontempliuodami Kristaus ikoną. Ne vien akimis, bet ir širdimi, kad mumyse esanti Šventoji Dvasia galėtų mus mokyti ir patvirtinti, jog tik jis, Dievo Sūnus, prisiėmė ir atpirko visas kiekvieno mūsų nuodėmes, jog esame laisvi ir nebesame blogio vergai, jog patys tapome Dievo vaikais. 

Popiežius pakvietė visus susitikimo dalyvius kartu sukalbėti vidudienio maldą, o po to dar kartą į juos kreipėsi, paminėjo Berlyne sekmadienį vykstantį susitikimą dėl Libijos krizės, reiškė viltį, kad šis labai svarbus aukščiausio lygio pasitarimas padės sustabdyti smurtą ir atverti kelią labai trokštamai taikai, pasveikino kelias didesnes piligrimų grupes, visiems palinkėjo gero sekmadienio, paprašė maldos už jį patį.

Šventasis Tėvas taip pat priminė, jog 2020-ieji paskelbti tarptautiniais Slaugų ir akušerių – pribuvėjų metais. Popiežius pakvietė melstis už juos visus ir jų labai vertingą darbą. (RK / Vatican News

 

2020 sausio 19, 12:30