Paieška

Gruodžio 26 dienos vidudienio susitikimas šv. Petro aikštėje Gruodžio 26 dienos vidudienio susitikimas šv. Petro aikštėje 

Šv. Steponas: meilė ir atleidimas įveikė prievartą

Tęsiasi Kalėdų laikotarpis. Bažnyčios liturginiame kalendoriuje pirmoji diena po Kalėdų yra skirta šv. Stepono, pirmojo kankinio, minėjimui. Apie jo tikėjimą, liudijimą, galiausiai kankinystę pasakojama Apaštalų darbų 6–7 skyriuose.

„Apėmus džiugiai Kalėdų nuotaikai pirmojo dėl tikėjimo nužudyto krikščionio minėjimas gali pasirodyti ne laiku. Vis dėlto tikėjimo perspektyvoje šiandienis minėjimas dera su tikrąja Kalėdų prasme. Šv. Stepono kankinystė parodo, kad prievarta yra įveikta meilės, o mirtis – gyvenimo: savo giliausio liudijimo valandą jis regėjo atsivėrusį dangų ir atleido savo persekiotojams“, – gruodžio 26-osios vidudienio maldos susitikime šv. Petro aikštėje sakė popiežius Pranciškus.

Vidudienio susitikimas

„Šis jaunas Evangelijos tarnas, pilnas Šventosios Dvasios, mokėjo pasakoti Jėzų žodžiais, o ypač – gyvenimu. Žvelgdami į jį matome, kaip tikrove tampa Jėzaus pažadas savo mokiniams: „Kai jie jus įskųs, nesirūpinkite, kaip arba ką kalbėsite, nes tą valandą jums bus duota, ką jūs turite sakyti. Tada jau nebe jūs kalbėsite, o jūsų Tėvo Dvasia kalbės jūsų lūpomis“ (Mt 10, 19–20). Mokydamiesi iš šv. Stepono, tapusio panašiu į savo Mokytoją, ir mes žvelkime į Jėzų, ištikimą Tėvo liudytoją. Supraskime, jog Dangaus šlovė, kuri išlieka amžinajame gyvenime, susijusi ne su iš turtais ir galia, bet su meile ir savęs dovanojimu“, – kalbėjo popiežius. Pasak jo, mums, krikščionims, dangus nebėra tolimas ir atskirtas nuo žemės: per Jėzų Dangus nusileido ant žemės. Dėl to Šventosios Dvasios galia galime priimti tai, kas žmogiška, ir nukreipti į Dangų. Pirmiausia savo pačių gyvenimo būdą: romų ir drąsų, nuolankų ir kilnų, tvirtą, bet be prievartos.

Popiežius Pranciškus priminė, jog Steponas buvo vienas iš pirmųjų septynių diakonų, pašauktų liudyti Kristų brolybės ir evangelinės meilės darbais. Tegu jis įkvepia mūsų šiandienines bendruomenes evangelizuoti, pasiekti egzistencinių ir geografinių periferijų vyrus ir moteris, nesekti pasaulio logika, iškelti ne save pačius, bet Dievo šlovę ir žmonių gėrį, ypač vargšų ir mažųjų.

Pirmojo krikščionių kankinio Stepono paminėjimas mus kviečia atsiminti visus praeities ir dabarties kankinius, jausti bendrystę su jais, prašyti jų užtarimo, kad ir mes gyventume bei mirtume su Jėzaus vardu širdyje ir lūpose.

„Marija, Atpirkėjo Motina, padėk mums šį Kalėdų laikotarpį gyventi žvelgiant į Jėzų, kad kasdien taptume panašesni į Jį“, – meldė Šventasis Tėvas, kviesdamas visus kartu su juo sukalbėti Viešpaties angelo maldą.

*

Gruodžio 26 dienos vidudienio susitikimą popiežius baigė sveikinimais piligrimams iš viso pasaulio, padėkojo už daugybę jam asmeniškai adresuotų sveikinimų: dėl jų gausybės neįmanoma atsakyti kiekvienam atskirai.

Pranciškus paprašė kartu sukalbėti dar vieną maldą už šv. Kalėdų dieną centrinei Filipinų daliai smogusio uragano aukas, sužeistuosius ir jų artimuosius. „Kviečiu visus sukalbėti Sveika, Marija už šią tautą, kuriai trokštu visko, kas geriausia“, – sakė popiežius. Pasak žiniasklaidos, uraganas nusinešė per dvi dešimtis gyvybių, padarė daug materialinės žalos, tūkstančiai žmonių buvo evakuoti. (RK / Vatican News)

2019 gruodžio 26, 13:28