Paieška

Vatican News

Popiežius: prakartėlė primena, kas iš tikrųjų yra Kalėdos

Šventasis Tėvas audiencijoje ketvirtadienį Triveneto regiono valdžios, Bažnyčios ir visuomeninių organizacijų atstovams dėkojo už 26 metrų aukščio eglę Šventojo Petro aikštėje ir kitas kur kas mažesnes egles, pastatytas kitose Vatikano vietose, taip pat dėkojo už prakartėles. Kalėdų eglės ir prakartėlės atvežtos iš Rotzo vietovės Italijos pietrytinėse Alpėse. Pagrindinė prakartėlė pastatyta Šv. Petro aikštės centre po Kalėdų eglute, dar viena – didžiojoje Pauliaus VI audiencijų salėje.

„Prakartėlė yra autentiškas būdas perduoti Evangeliją“, – pasakė popiežius dėkodamas Triveneto regiono atstovams už Vatikanui padovanotas Kalėdų eglutes ir prakartėles. Prisimindamas savo kelionę prieš keletą dienų į prakartėlės gimtinę Grečą ir jos metu pasirašytą laišką apie prakartėlės tradiciją popiežius sielojosi, jog kartais atrodo, kad nūdienos pasaulis bijo prisiminti, kas iš tikrųjų yra Kalėdos, panaikina krikščioniškus ženklus tam, kad išlaikytų tik banalią, komercinę viziją.

Prakartėlė yra kartu paprastas ir nuostabus krikščioniškojo tikėjimo simbolis. Jo nereikia užmiršti, o priešingai, gražu, kai jis perduodamas tėvų vaikams, senelių vaikaičiams.
Tai autentiškas būdas perduoti Evangeliją.

Popiežius sveikinimo kalboje prisiminė Triveneto regione prieš metus audros stichijos padarytus milžiniškus nuostolius gamtai, ypač miškams. Audra ir potvyniai išnaikino didžiulius miško plotus. „Tai gąsdinantys įvykiai, kūrinijos mums siunčiami įspėjimo signalai, mus raginantys nedelsiant imtis veiksmingų sprendimų dėl mūsų bendrųjų namų priežiūros“, – sakė Pranciškus, kartu pagirdamas regiono atstovų sprendimą naujais medžiais apželdinti stichijos nuniokotą mišką.

Kalėdų eglę Šv. Petro aikštėje popiežius pavadino vilties ženklu Triveneto miškams, išsakė viltį, kad sutvarkius aplinką bus galima pradėti miško želdinimo darbus.Popiežius atkreipė dėmesį ir į medžių rąstus prie prakartėlės šv. Petro aikštėje. Šie audros ir potvynių išlaužti rąstai primena pavojų, iškilusį šventajai Nazareto šeimai Betliejuje Jėzaus užgimimo naktį, kalbėjo Pranciškus.

„Švenčiausioji Mergelė, žmogaus prigimties silpnume priėmusi Dievo Sūnų, tepadeda jį kontempliuoti kenčiančiųjų veiduose, tepalaiko mūsų įsipareigojimą būti solidariais su silpnaisiais“, – palinkėjo popiežius Pranciškus. (SAK / VaticanNews)

2019 gruodžio 05, 14:03