Paieška

Vatican News

Popiežius pasveikino ukrainiečius iš Mukačevo vyskupijos

Prieš trečiadienio bendrąją audienciją popiežius Pranciškus Šv. Petro bazilikoje susitiko su tūkstančiu graikų apeigų katalikų piligrimų iš Ukrainos Mukačevo vyskupijos, mininčios atsikūrimo po persekiojimų ir išėjimo iš pogrindžio 30-ąsias metines. Ukrainiečiai piligrimai antradienį dalyvavo padėkos Eucharistijos liturgijoje Romos Didžiojoje Švč. Marijos bazilikoje. Eucharistija buvo švenčiama ir trečiadienį Šv. Petro bazilikoje, tuoj pat po susitikimo su popiežiumi.

„Džiaugiuosi galėdamas su jumis susitikti prie šv. Petro kapo ir trokštu kartu su jumis dėkoti gerajam Viešpačiui, kad savo galinga ranka išvadavo jūsų Bažnyčią iš ilgos sovietinio režimo priespaudos“, – sakė Pranciškus ukrainiečiams. „Mukačevo Bažnyčia yra daugybės kankinių motina. Jie savo krauju patvirtino ištikimybę Kristui, Katalikų Bažnyčiai ir Romos vyskupui.“ Popiežius paminėjo vyskupą palaimintąjį Teodorą Romžą, kuris tamsiaisiais istorijos laikais išmintingai ir drąsiai vadovavo Dievo tautai, buvo uolus ganytojas, sekęs Kristaus – Gerojo Ganytojo – pavyzdžiu ir, kaip jis, atidavė  gyvybę už savo ganomuosius.

Popiežius meldė Dievą, kad ir dabar globotų Mukačevo vyskupiją, kad Švenčiausiosios Mergelės Marijos užtarimas lydėtų jos ganytojus ir visus tikinčiuosius, kad per artėjančias Kalėdų šventes Dievo Sūnus gimtų visų širdyse. Galiausiai Šventasis Tėvas paprašė parvežti jo sveikinimus visiems vyskupijos tikintiesiems, ypač vaikams, sergantiesiems ir kenčiantiesiems. „Ir prašau, neužmirškite melstis už mane. Dievas telaimina jus visus!“ (JM / VaticanNews)

2019 gruodžio 11, 12:55