Paieška

Vatican News
Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius 

Popiežius prašo matyti klimato kaitos sukeltų problemų „žmogiškąjį veidą“

Popiežius Pranciškus pasveikino Cop25 konferencijos dalyvius Madride. Sveikinimas perduotas per valstybės sekretorių Pietro Paroliną, kuris perskaitė Šventojo Tėvo žinios tekstą, adresuotą Carolinai Schmidt, Čilės aplinkosaugos ministrei ir Cop25 prezidentei, ir visiems JT klimato kaitos konferencijos Madride dalyviams.

Popiežius žinioje neslepia nusivylimo, kad likus mažiau nei metams iki Paryžiaus susitarimo įsigaliojimo, tarptautinės bendruomenės veikėjai nesugebėjo adekvačiai atsiliepti į klimato kaitos rimtumą, apie kurį liudija naujausi moksliniai duomenys, paskelbti Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos ataskaitose. Pastarosios rodo, kad valstybių įsipareigojimas apriboti ir imtis priemonių prieš klimato kaitą gerokai atsilieka nuo Paryžiaus susitarime užsibrėžtų tikslų. Pasak popiežiaus, „jos įrodo, kaip labai žodžiai atitolę nuo konkrečių veiksmų“.

Popiežius pripažino, jog didėja pritarimas keisti plėtros modelį, ugdyti solidarumą ir stiprinti ryšį tarp kovos su klimato kaita ir kovos su skurdu, tačiau išsakė būgštavimus dėl gebėjimo per užsibrėžtą laiką užbaigti šiuos procesus.

„Turime savęs paklausti, ar turime politinės valios nuoširdžiai, atsakingai ir drąsiai skirti daugiau žmogiškų, finansinių ir technologinių resursų, kad būtų sušvelnintos neigiamos klimato kaitos pasekmės bei kad padėtume nuo jų labiausiai nukenčiančioms vargingiausioms ir pažeidžiamiausioms populiacijoms.“

Popiežius ragino Cop25 konferencijos dalyvius ir visą tarptautinę bendruomenę nenuleisti rankų, nes dar galima apriboti pasaulinį atšilimą, tačiau „reikia toliaregiškumo ir stiprios politinės valios, kad finansinės ir ekonominės investicijos būtų nukreiptos į tas sferas, kurios tikrai saugo žmogaus vertas gyvenimo sąlygas šiandien ir rytoj sveikoje planetoje“.

Pasak popiežiaus, žmonijai yra keliamas iššūkis siekti bendrojo gėrio ir kito požiūrio, sugražinančio orumą į veiksmų centrą, kuriame būtų galima atpažinti klimato kaitos sukeltų problemų „žmogiškąjį veidą“. Jis kvietė neapsunkinti ateinančių kartų buvusių kartų našta, bet konkrečiais veiksmais suteikti viltį ir paskatinti darbuotis dėl geresnės ir orios ateities. (SAK / VaticanNews)

2019 gruodžio 04, 13:29