Paieška

1576759895031.jpg

Popiežius palaimino kryžių su nuskendusio pabėgėlio gelbėjimosi liemene

Ketvirtadienį popiežius susitiko su grupe pabėgėlių iš Lesbo salos, atvykusių į Romą humanitariniu koridoriumi, pasakė kalbą ir palaimino naują kryžių, kuris jam stebint buvo pakabintas Apaštališkųjų rūmų prieangyje, prie įėjimo iš Belvederio aikštės. Į iš stiklo pluošto pagamintą kryžių įdėta jūroje nuskendusio pabėgėlio gelbėjimosi liemenė.

Popiežius sakė susirinkusiems, kad nutarė eksponuoti „nukryžiuotą“ liemenę, kad visi visada atmintų esminę pareigą gelbėti kiekvieno žmogaus gyvybę. „Tai tikinčiuosius ir netikinčiuosius vienijanti moralinė pareiga“, – sakė Pranciškus. Priminęs palyginimą apie gerąjį samarietį, popiežius patikino, jog „praeidami pro šalį kaip kunigas ir levitas tampame atsakingi už nekaltųjų mirtį. Jų ignoravimas yra nuodėmė!“ – pridūrė popiežius.

Šventasis Tėvas sakė, kad migrantus ir pabėgėlius gelbstinčių laivų nepriėmimas neišsprendžia migracijos problemos. Pasak jo, reikia rimto įsipareigojimo, kad būtų ištuštintos žmonių įkalinimo stovyklos (popiežius paminėjo padėtį Libijos pabėgėlių stovyklose). Taip pat reikia pasmerkti migrantus išnaudojančius ir juos skriaudžiančius prekiautojus žmonėmis. Vietoj ekonominių interesų reikia į dėmesio centrą sugrąžinti žmogų, nes kiekvieno žmogaus gyvenimas ir orumas yra brangūs Dievo akyse. „Reikia gelbėti žmones, nes kiekvienas esame atsakingi už artimo gyvybę, Viešpats už juos iš mūsų pareikalaus ataskaitos paskutiniame teisme“, – priminė Pranciškus.

Baigęs kalbėti, popiežius atidengė kryžių. Du pabėgėliai jį pakabino Apaštališkųjų rūmų laiptinėje, tada popiežius pakvietė visus dalyvius tyliai pasimelsti.

Į Romą humanitariniu koridoriumi

Susitikime su popiežiumi dalyvavo 33 politinio prieglobsčio prašantys pabėgėliai, tarp kurių buvo 14 nepilnamečių. Trečdalis jų – krikščionys. Pabėgėlius iš Lesbo į Romą humanitariniu koridoriumi palydėjo kardinolas Konradas Krajewskis, Popiežiaus išmaldininkas ir labdaros darbų vykdytojas, taip pat humanitariniu koridoriumi pasirūpinusios šv. Egidijaus bendruomenės atstovai. Būtent jie su popiežiaus išmaldininku vizito Graikijos Lesbo salos metu matydami nežmoniškas gyvenimo sąlygas pabėgėlių stovyklose nusprendė dalį pabėgėlių perkelti į Romą, kad šie galėtų oriai įsikurti naujoje šalyje.

Į Romą atkeliavę 33 pabėgėliai gali jaustis tikrai laimingesni už Lesbo saloje likusius. Morijos stovykloje ir jos apylinkėse po atviru dangumi yra įsikūrę nuo 14 000 iki 17 000 pabėgėlių. Dauguma gyvena palapinėse ar skardinėse pašiūrėse, tačiau jiems trūksta vandens, o elektros beveik iš viso nėra, naktimis šalta, dažni lyja, praneša Vatican News italų kalba. Popiežiaus išmaldininkas Krajewskis įsitikino, kad nuo jo pirmosios kelionės į salą šių metų gegužės mėnesį pabėgėlių skaičius patrigubėjo, o gyvenimo sąlygos drastiškai pablogėjo. Kelia susirūpinimą tankus žmonių apgyvendinimas ir netinkamos higienos sąlygos. Pabėgėliai afganai, sirai, irakiečiai, įvairių Afrikos tautybių žmonės „gyvena tarsi koncentracijos stovyklose, kurios turi likti tuščios. Lieka viltis, kad valdantieji parodys gerą valią“, – pareiškė Vatican News kardinolas Konradas Krajewkis. Pasak jo, popiežiaus Pranciškaus dėka į Romą atvykę 33 pabėgėliai yra simboliška pradžia. „Viliamės, kad visa Bažnyčia Europoje tokiu pat būdu atsivers, kad visos vyskupų konferencijos pakvies pabėgėlius į savo kraštus ir suteiks jiems prieglobstį savo vyskupijose.“

Į Romą atvykę 33 pabėgėliai įkurdinti Šventojo Egidijaus bendruomenės struktūrose Romos Užtibryje, taip pat privačiuose namuose ir vienuolynuose, labdaros fondų butuose ir parapijose.

Pranciškus Lesbo saloje 2016 m.

Priminsime, kad pats popiežius Pranciškus yra lankęsis Lesbo saloje. Jis su Konstantinopolio patriarchu Baltramiejumi I ir Atėnų arkivyskupu Jeronimu II lankė pabėgėlius Morijos stovykloje 2016 balandžio mėnesį ir vizito metu su Konstantinopolio ir Graikijos Ortodoksų Bažnyčių vadovais paskelbė pareiškimą. Pranciškus, Baltramiejus I ir Jeronimas II tą kartą įsipareigojo ginti pabėgėlių, prieglobsčio prašančiųjų, migrantų ir daugelio visuomenių paribiuose gyvenančių žmonių pamatines žmogaus teises, nes to reikalauja Bažnyčios tarnystė pasaulyje. (SAK / VaticanNews)

2019 gruodžio 19, 15:02