Paieška

Vatican News

Popiežius padėkojo už sveikinimus

Pranciškus padėkojo visiems jį pasveikinusiems su kunigystės jubiliejumi. Kunigu Argentinoje prieš 50 metų įšventintas popiežius Pranciškus padėką išreiškė Tviterio socialiniame tinkle. Jis dėkojo visiems jį palydėjusiems malda kunigystės jubiliejaus dieną, kartu paprašė ir toliau už jį melstis.

Pranciškus jubiliejinę dieną penktadienį, gruodžio 13 dieną, pradėjo rytmetinėmis šv. Mišiomis, kurias aukojo Šv. Mortos namų koplyčioje ir klausydamasis antrojo advento pamokslo „Redemptoris Mater“ koplyčioje. Kardinolų kolegijos dekanas bene pirmasis viešai pasveikino popiežių su jubiliejumi, užtikrindamas visų kardinolų maldą už jį.

Kaip jau pranešta Šventojo Sosto informacijos diksterijos portale ir Vatikano radijo laidoje lietuvių kalba, popiežius šią dieną dirbo daugiau nei įprastu tempu, nes be jau minėtų dviejų įvykių ir kasdienių rytmetinių audiencijų, po pietų buvo išvykęs iš Vatikano ir aplankė porą bažnytinių institucijų Romoje.

Iš ryto Pranciškus surengė keletą audiencijų, pasisveikino su Vatikane pradedančiu diplomatu, bendradarbiais ir kitais svečiais, priėmė Prancūzijoje veikiančių gailestingumo darbų judėjimų atstovų delegaciją, kasmetinio Kalėdų koncerto Vatikane rengėjus ir atlikėjus, o po pietų apsilankė mokyklų tinklo „Scholas occurentes“ būstinėje Užtibryje, atidarė naują tinklo padalinį ir užsuko į Jėzaus draugijos būstinę Vatikano prieigose, dalyvavo savo dvasios tėvo raštų leidimo pristatyme.

Ad multos annos (Ilgiausių metų) popiežiui Pranciškui!
Ad multos annos (Ilgiausių metų) popiežiui Pranciškui!

Ad multos annos („Ilgiausių metų”) popiežiui Pranciškui, kuriam antradienį, gruodžio 17 dieną, sukanka 83 metai. Priartėjusios Kalėdos bus jau septintosios jo vadovaujamos Kalėdos Vatikane. Beje, pridursime, kad artėja dar vienas jubiliejus: 2020 metų kovo 12 dieną sukanka Pranciškaus pirmųjų vienuolinių įžadų šešiasdešimtosios metinės, sutampančios su pontifikato aštuntųjų metinių išvakarėmis. (SAK / VaticanNews)

2019 gruodžio 14, 15:37