Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija  (Vatican Media)

Popiežius: Dvasia slėpiningai veikia visuomenėje

Gruodžio 6 dienos, penktadienio, audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė žurnalo „Aggiornamenti Sociali“ redaktorius, autorius ir kitus darbuotojus. 1950 metais jėzuitų įsteigtas žurnalas rengiasi 70 metų jubiliejui. Šio žurnalo išsikeltas tikslas yra socialinių temų analizė ir siūlymai remiantis Bažnyčios socialine doktrina.

Savo klausytojams įteiktose pastabose popiežius komentuoja žurnalo motto – „susiorientuoti pasaulyje, kuris keičiasi“. Orientuotis, anot Šventojo Tėvo, pirmiausia reiškia atrasti patikimus atramos taškus, suprasti, kur esi, ir nuspręsti, į kurią pusę judėti, nes kitaip orientavimosi pastanga bus veltui. 

Bažnyčios socialinės doktrinos perspektyvoje Šventoji Dvasia slėpiningu būdu veikia visuomenėje, todėl reikia išmokti atpažinti Jos balsą ir paliktus ženklus. Tai nėra lengva. Reikia ne vien dvasinio jautrumo, bet ir mokslinių kompetencijų. 

„Jūs domitės sudėtingomis ir prieštaringomis temomis: nuo dirbtinio intelekto poveikio visuomenei ir darbui iki bioetikos ribų; nuo migracijos iki nelygybės ir neteisingumo problemų; nuo tvarios ekonomikos ir rūpinimosi aplinka iki bendrojo gėrio kūrimo konkrečiame politiniame scenarijuje“, – pažymi popiežius, linkėdamas žurnalo kolektyvui ir toliau padėti savo skaitytojams įgyti patikimą požiūrį. Jis pridūrė, jog reikia vengti abstraktaus žvilgsnio į tikrovę, kuris neskatina veikti. Priešingai, tokio žurnalo kaip „Aggiornamenti Sociali“ uždavinys yra derinti mokslinius rezultatus su Jėzaus, Mokytojo, perduota užuojauta kenčiantiems, stokojantiems. „Toliau būkite su jais, juos išklausykite, palydėkite, kad ir jų balsas būtų girdimas. Ir tie, kurie tiria bei apsvarsto socialinius klausimus, yra kviečiami turėti avimis kvepiančio ganytojo širdį“, – rašo popiežius. 

„Socialinių reiškinių suvokimas negali būti pasiekiamas pavieniui. Niekas – taip pat popiežius ar Bažnyčia – negali aprėpti visų svarbių perspektyvų: reikia rimtos ir sąžiningos diskusijos, kuri įtraukia visas puses“, – rašo Pranciškus. 

„Tai dinamika, kurioje kiekvienas kalba laisvai, bet taip pat klausosi ir yra pasirengęs mokytis bei keistis. Dialoguoti reiškia tiesti kelią, kuriuo galima eiti kartu, o kai reikia ir tiltus, kad būtų įmanoma susitikti ir paduoti vienas kitam ranką. Skirtumai ir konfliktai neturi būti neigiami ar ignoruojami, kaip dažnai esame gundomi elgtis, taip pat ir Bažnyčioje. Jie turi būti pripažįstami, tačiau ne tam, kad liktume įstrigę jų viduje, konfliktas niekada neturi tarti paskutinio žodžio, bet tam, kad atvertume naujus procesus“, – rašo popiežius Pranciškus, kuris prilygino tokį metodą sinodiškumui. „Rimtas intelektualinis ieškojimas yra kelias kartu, ypač kai sprendžiami ribiniai klausimai, gretinamos skirtingos perspektyvos ir disciplinos, skatinami pagarbūs ir draugiški ryšiai tarp susijusių asmenų, kurie atskleidžia, jog susitikimas praturtina visus“, – pabrėžė popiežius. 

„Baigdamas jus raginu neprarasti drąsos: su įsipareigojimu teisingumui ir bendrų namų priežiūrai yra susijęs džiaugsmo ir pilnatvės pažadas“, – pridūrė savo kalboje Šventasis Tėvas. (RK / Vatican News)

2019 gruodžio 06, 13:48