Paieška

Vatican News
Gruodžio 3 diena yra skirta žmonių su negalia orumui ir problemoms Gruodžio 3 diena yra skirta žmonių su negalia orumui ir problemoms  (ANSA)

Popiežiaus žinia žmonių su negalia dienos proga

Gruodžio 3-ąją minima Tarptautinė žmonių su negalia diena, kurią 1992 metais įsteigė Jungtinių Tautų Organizacija. Ja atkreipiamas dėmesys į neįgaliųjų orumą, teises ir problemas, taip skatinama juos įtraukti į visuomenės gyvenimą.

Savo žinioje šios dienos proga popiežius Pranciškus priminė Kristaus kvietimą mažiausiuose broliuose ir seseryse matyti Jį patį. 

Medicinoje ir priežiūroje žengta daug žingsnių vardan neįgalių asmenų gerovės, tačiau taip pat galime konstatuoti išmetimo ir atskirties kultūros egzistavimą. Daug žmonių su negalia jaučia, kad niekam nepriklauso ir niekur nedalyvauja. Būtent dalyvavimas ir galėjimas pasiekti visas vietas yra diskriminacijos atsvara ir jų teisių realizavimas.

Pripažinti žmonių su negalia „pilnavertę pilietybę“, padėti jiems aktyviai dalyvauti pilietiniame ir bažnytiniame gyvenime yra reiklus ir sunkus kelias, tačiau būtinas, jei pripažįstame, jog kiekvienas asmuo yra vienintelis ir nepakartojamas, jei norime pasaulį padaryti žmogiškesnį. 

Popiežius Pranciškus paprašė nepamiršti daugybės „ištremtųjų“,  įvairaus amžiaus žmonių, ypač senelių , kurie gyvena mūsų kaimynystėje ir jaučiasi kaip nepatogios kliūtys. Šventasis Tėvas pabrėžė ir sunkias arba labai sunkias negalias turinčių asmenų orumą. Turime priešintis kultūrai, kuri dėl funkcionalumo trūkumo gyvenimus skirsto į pirmarūšius ir antrarūšius. Tai socialinė nuodėmė. Kai kuriose tautose stinga neįgaliųjų lygaus orumo, kaip ir brolių ir seserų žmoniškumo pripažinimo. 

„Sukurti gerus įstatymus ir pašalinti fizines kliūtis yra svarbu, tačiau to nepakanka, jei nesikeičia mentalitetas ir nėra peržengiama paplitusi kultūra, kuri toliau kuria nelygybę ir kliudo asmenims su negalia aktyviai dalyvauti kasdieniame gyvenime“, – rašo popiežius Pranciškus, pabrėždamas poreikį keisti mūsų požiūrius ir nusistatymus. Asmeniui su negalia nepakanka egzistuoti, jis trokšta priklausyti bendruomenei. 

„Drąsinu visus dirbančius su asmenimis su negalia tęsti šią svarbią tarnystę ir įsipareigojimą, kuris išreiškia civilizacijos lygį valstybėje. Meldžiu, kad kiekvienas asmuo galėtų jausti tėvišką Dievo žvilgsnį, kuris patvirtina jo visišką orumą ir besąlygišką jo gyvenimo vertę“, – pažymi popiežius. (RK / Vatican News)

2019 gruodžio 03, 13:26