Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencijoje pašvęstosios vyskupijų pagalbininkės Popiežiaus audiencijoje pašvęstosios vyskupijų pagalbininkės  (Vatican Media)

Popiežiaus audiencijoje pašvęstosios vyskupijų pagalbininkės

Popiežiaus audiencijoje pašvęstosios vyskupijų pagalbininkės Popiežius šeštadienį audiencijoje priėmė grupę moterų, pašvęstų pagalbininkių iš kelių šiaurės Italijos vyskupijų – Milano, Trevizo ir Paduvos. Vyskupijų pagalbininkės yra nauja tarnystė Bažnyčios gyvenime. Milano arkivyskupijoje, kur įsikūrė prie arkivyskupo šv. Giovanni Battista Montini (būsimojo popiežiaus Pauliaus VI) veikia vyskupijos pagalbininkės, Treviso ir Paduvos vyskupijose – vyskupijos pastoracinės bendradarbės. Jų tarnystės tikslas, charizma ir veiklos būdai panašūs – jos padeda vyskupui jo tiesioginėje aplinkoje, vyskupijos institucijose, taip pat talkininkauja parapijose ir duoda nuoseklaus krikščioniško gyvenimo pavyzdį visuomenėje. Milane jos vadovaujasi Milano vyskupijos šv. Ambraziejaus dvasingumu, Trevize ir Paduvoje, be tarnystės vyskupijose, jos taip pat pasirengusios tarnauti užsienio misijose ten, kur vyskupija dalyvauja misijų veikloje.
Popiežiaus audiencijoje pašvęstosios vyskupijų pagalbininkės
Popiežiaus audiencijoje pašvęstosios vyskupijų pagalbininkės

Popiežius Pranciškus pasveikino vyskupijoms pasišventusias moteris ir spontaniškai pasidalijo mintimis apie jų tarnystę. Iš anksto šiai progai parengta kalba nebuvo perskaityta. Audiencijos dalyviams buvo įteiktas jos tekstas. Raštu įteiktoje kalboje popiežius apžvelgė tarnystei Dievui ir broliams pasišventusių moterų genezę, priminė Vatikano II Susirinkimo mokymą apie tikinčiųjų pasauliečių bendradarbiavimą su vyskupais tarnystėje Dievo tautai parapijose, padedant vargstantiesiems, taip pat kalėjimuose, ir kalbėjo apie pašvęstų moterų tarnystės tapatybę – glaudų ryšį su vyskupu.

Tarp įvairių patirčių matome kai kuriuos nekintančius dalykus. Esminis yra vyskupo atidumas malonėms, kuriomis apdovanojami bendruomenės nariai. Jos turi būti suprantamos ne kaip funkcijos, bet kaip atsakas į bendruomenės poreikius. Charizma turi būti su įžvalgumu įvertinama, priimama, pripažįstama ir vyskupijos bendruomenėje ji turi įgyti savitą išraišką. Taigi, glaudus bendradarbiavimas su vyskupu yra būtinas.

Popiežius pripažino, kad yra kitų moterų bendradarbiavimo formų, būdingų tiek pasaulietėms, tiek vienuolėms ir kitoms pašvęstosioms. Pranciškus priminė, kad šias Dievui ir broliams Bažnyčioje ir ypač jos ganytojui tarnaujančias pašvęstas moteris buvęs Milano arkivyskupas šv. Giovanni Battista Montini vieną kartą pavadino „prisikėlimo moterimis“.

Kai Jėzus priėmė į savo mokinių tarpą keletą moterų, artimai bendradarbiavusių su dvylika apaštalų, jis to nedarė dėl feminizmo, kurio dar nebuvo, o todėl, kad Tėvas suteikė jam galimybę sutikti šias seseris, kurioms kartais reikėjo pagydymo ne mažiau nei vyrams. Viena jų buvo Marija Magdalietė, Viešpaties apdovanota ypatinga tikėjimo ir meilės charizma ir jis jai pirmajai pasirodė Velykų rytą, ją įpareigojo paskelbti broliams prisikėlimo žinią. Ji tapo apaštalų apaštale. Tačiau buvo ir kitų moterų, kurios užima svarbią vietą pasakojimuose apie Prisikėlimą. Todėl ne tik teisinga, bet ir labai gražu, kad Montini, būsimasis popiežius jus – pagal savitą tapatybę vyskupijoms tarnauti pasiaukojusias pašvęstas moteris – vyskupijų pagalbininkes – pavadino „prisikėlimo moterimis“, parašė popiežius Pranciškus.

Šventasis Tėvas padėkojo pašvęstoms vyskupijų pagalbininkėms už jų liudijimą, ragino žengti pirmyn šiuo keliu su prisikėlimo ir uolios tarnystės savo vyskupijų gyventojams džiaugsmu. (SAK / VaticanNews)

2019 gruodžio 14, 16:15