Paieška

Vatican News
Marijos statula „Šventųjų namų“ šventovėje Lorete Marijos statula „Šventųjų namų“ šventovėje Lorete  (Diletta D'Agostini)

Loreto jubiliejus: pašaukti aukštiems skrydžiams

Gruodžio 8 prasideda jubiliejiniai Loreto metai. Loreto Marijos šventovės šventąsias duris atidarys kardinolas Pietro Parolin. Jubiliejinių metų pradžios apeigas iš garsiosios Marijos šventovės centrinėje Italijoje transliuos Youtube kanalas. Pagal popiežiaus bulę, Šventieji metai Lorete tęsis iki 2020 gruodžio 10 dienos. Oreiviams, taip pat jaunimui ir šeimoms skirta Jubiliejinių metų programa antradienį pristatyta Vatikane.

Progą skelbti šį jubiliejų suteikė Loreto Marijos paskelbimo oreivių globėja šimtosios metinės. Jubiliejaus tema: „Loreto jubiliejus: pašaukti aukštiems skrydžiams“.

Pasak popiežiaus delegato šventovėje, jubiliejus visų pirma skirtas visiems oreiviams, tiek dirbantiesiems, tiek ir keliautojams, be ne tik jiems – jubiliejus ypatingai kreipiasi į visus Loreto Marijos ir Rožinio maldos gerbėjus visame pasaulyje, į piligrimus, kurie jubiliejaus proga apsilankys Loreto „šventųjų namų“ šventovėje visuotiniams atlaidams gauti, taip pat į jaunimą ir šeimas.

Pranciškaus skrydis į Loreto šventovę
Pranciškaus skrydis į Loreto šventovę

Popiežius Pranciškus parašė jubiliejaus maldą. Joje meldžiama, kad „pakilę skrydžiui, taip pat pakiltume dvasia“. Skrydis – tai mūsų gyvenimo  metafora. Visi esame pašaukti „aukštiems skrydžiams“, nes Dievas visiems suteikia galimybę „kilti į šventumo aukštumas gerumu, gyvenimo šventumu“, pasakė arkivyskupas Fabio Dal Cin, popiežiškasis delegatas Loreto šventovėje. Jubiliejus yra kvietimas atrasti šventumo pašaukimą šiuolaikiniame pasaulyje taip, kaip jį pristatė Pranciškus apaštališkajame paraginime „Gaudete et exultate“.

Loreto bazilika
Loreto bazilika

Vienintelė Šventųjų Loreto metų jubiliejinė šventovė bus Loreto „šventųjų namų“ bazilika. Tačiau vyskupijų ordinarams paprašius, popiežiškasis delegatas gali leisti tikintiesiems gauti visuotinius atlaidus karinių ir civilinių oro uostų koplyčiose visame pasaulyje. Delegatas jau yra gavęs kelių kraštų vyskupų prašymus.

Kai kurios svarbesnės jubiliejaus datos, po atidarymo gruodžio 8 d. – Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės:

Kovo 24 d. – Loreto Marijos paskelbimo oreivių globėja šimtosios metinės 

Kovo 25 d. – moksleivių jubiliejinė diena, popiežiaus Pranciškaus laiško jaunimui „Christus vivit“ metinės

Gegužės 3–10 d. – susitikimas „Šeimų agora“

Rugsėjo 5–6 d. – aviacijos šventė – „Frecce Tricolori“ („Trispalvės strėlės“ – taip vadinasi Italijos karinių oro pajėgų akrobatinė eskadrilė).

Dvasinės konferencijos Loreto šventovėje vyks kiekvieną penktadienį. Rugsėjo 26 d. – kardinolo Gianfranco Ravasi paskaita.

2020 gruodžio 10 d. – jubiliejinių Loreto metų ir Šventųjų durų uždarymas.

Jubiliejinių Loreto metų programa, kitos metams skirtos kultūrinės ir sportinės, dvasinės ir labdaros iniciatyvos išsamiau pristatytos portale: jubilaeumlauretanum.it (SAK / VaticanNews)

Loreto Dievo Motina
Loreto Dievo Motina
Loreto jubiliejaus logotipas
Loreto jubiliejaus logotipas
Pranciškus Loreto šventovėje pasirašo „Christus vivit“
2019 gruodžio 03, 14:52