Paieška

Vatican News

Kalėdų koncertas Vatikane. Popiežius: žmogiški ryšiai – vaistas nuo diskriminavimo

„Dievas eina mūsų gyvenimo keliu, norėdamas su mumis susitikti. Jis neina ten, kur geidžiama daugiau turėti, būti matomam. Ne, Dievas neina tuo keliu, čia su juo nesusitiksi. Dievas tikrai eina ten, kur alkis, kur taikos, teisingumo, laisvės ir meilės alkis ir troškulys.“ Šiais žodžiais popiežius Pranciškus kreipėsi į Kalėdų koncerto rengėjus ir atlikėjus. Kalėdų koncerte gruodžio 14 dieną Pauliaus VI salėje Vatikane dalyvaus kelios dešimtys žinomų italų ir pasaulinio garso šiuolaikinės ir klasikinės muzikos atlikėjų. Kalėdų koncerto pelnas bus skirtas Pranciškaus švietėjiškos iniciatyvos „Scholas occurrentes“ ir saleziečių misijos projektams Amazonijoje.
Prakartėlė Grečo bazilikoje
Prakartėlė Grečo bazilikoje

Popiežius audiencijos dalyviams taip pat priminė prakartėlę, paprastą ir žavų Dievo Sūnaus įsikūnijimo simbolį. „Iš prakartėlės kyla aiški žinia: negalime leistis suvedžiojami turtu ir daugelio netvarių laimės pasiūlymų. (...) Gimdamas prakartėlėje pats Dievas pradeda vienintelę tikrą revoliuciją, teikiančią vilties bei orumo beturčiams ir nušalintiesiems: tai meilės revoliucija, švelnumo revoliucija. Iš prakartėlės Jėzus su švelnia galia skelbia raginimą dalytis su pačiais mažiausiais, – tai kelias į žmogiškesnį ir broliškesnį pasaulį, kuriame nė vienas nebūtų išskiriamas ar nustumiamas į nuošalę“ (Admirabile signum, 6), – pasakė Pranciškus cituodamas apaštališkąjį laišką apie Kalėdų prakartėlės prasmę ir vertę. Pridursime, kad šio laiško lietuviškas vertimas skelbiamas Lietuvos vyskupų konferencijos portale.

Popiežius prisiminė šv. Pauliaus VI mintį, išsakytą menininkams, jog „šiam pasauliui, kuriame gyvename, kad nepapultum į neviltį, reikia grožio. Grožis, kaip ir tiesa, pradžiugina žmogaus širdį ir yra brangus vaisius, atsparus griaunančiam laiko poveikiui, vienijantis kartas, kad jos susižavėjusios jį skelbtų“.

Todėl, pasak Pranciškaus, visi esame pašaukti kurti „pasaulinį ugdomąjį kaimą“, kuriame gyvenantieji kuria žmogiškus ryšius, kurie yra geriausias vaistas prieš bet kokią diskriminavimo ir izoliavimo formą. Šiame kaime, švietimas ir menas susitinka muzikos ir poezijos, tapybos ir skulptūros, teatro ir kino kalbos dėka. Visos šios kūrybines išraiškos gali tapti žmonijos šeimos tautų dialogo, taip pat religijų, broliškumo ir taikos „kanalai“.

Padėkojęs menininkams už jų įnašą, popiežius palinkėjo kūrybinės sėkmės, taip pat sėkmės gyvenimo dvasinėje kelionėje, išreiškė viltį, kad jų širdis pasieks Kalėdų slėpinio švelnumas ir palinkėjo gero koncerto. (SAK / VaticanNews)

Audiencija Kalėdų koncerto rengėjams ir atlikėjams
Audiencija Kalėdų koncerto rengėjams ir atlikėjams

 

2019 gruodžio 13, 13:25