Paieška

Vatican News

Bendroji audiencija. Paulius – kenčiančio Viešpaties liudytojas

Susitikęs su piligrimais, atvykusiais į trečiadienio bendrąją audienciją, popiežius Pranciškus tęsė katechezę apie Apaštalų darbus. Šį kartą buvo kalbama apie šv. Pauliaus sugrįžimą į Jeruzalę ir po to sekusius įvykius.

Evangelijos skelbimą ir liudijimą vis dažniau lydi kančia. Paulius yra ne tik uolumu degantis skelbėjas: jis ir savo kančia liudija Prisikėlusįjį. Pauliui atvykus į Jeruzalę kilo sambrūzdis. Juo nepasitikėjo kai kurie krikščionys, atsimindami, kad dar neseniai jis  juos persekiojo. Jo nekentė ir tie, nuo kurių jis nusigręžė. Paulius buvo apkaltintas, kad savo mokymu nusižengia Įstatymui ir šventyklai, buvo suimtas ir pastatytas pirmiausiai prieš žydų tarybos teismą, vėliau prieš Romos imperijos vietininką ir galiausiai prieš karalių Agripą. Apaštalų darbų autorius šv. Lukas atkreipia dėmesį, kad Pauliaus suėmimo istorija labai panaši į Jėzaus suėmimą: tautos vadovai jų nekenčia ir viešai apkaltina, jie tąsomi iš vieno teismo į kitą, imperijos vietininkai nemato jų kaltės.

Kalbėdamas apie Pauliaus persekiojimo istoriją, popiežius maldininkams sakė, kad prieš pat bendrosios audiencijos pradžią jis Šv. Petro bazilikoje susitiko su piligrimais iš Ukrainos. Tie žmonės buvo persekiojami, kentėjo dėl Evangelijos, tačiau nesileido į jokius kompromisus, sakė Pranciškus. Ir šiandien pasaulyje, taip pat Europoje, turime daug kankinių. Tačiau kankinystė krikščioniui yra kaip oras. Visada bus kankinių. Jei turime kankinių, vadinasi, einame teisingu keliu, einame kartu su Jėzumi.

Po šio trumpo ekskurso grįžęs prie Pauliaus teismo temos popiežius sakė, kad gynyba karaliaus Agripos akivaizdoje tapo nuostabiu tikėjimo į Kristų liudijimu. Paulius pirmiausiai papasakojo karaliui savo atsivertimo istoriją: prisikėlęs Kristus jam suteikė misiją skelbti jį visoms tautoms. Pauliaus liudijimas buvo toks įtaigus, kad karalius prisipažino, jog nedaug trūksta, kad jis taptų krikščioniu. Paulius buvo išteisintas, tačiau negalėjo būti išleistas į laisvę, nes prieš tai jis buvo pareikalavęs, kad, kaip Romos pilietis, būtų teisiamas paties imperatoriaus. Paulius turėjo būti nugabentas į imperijos sotinę. Prasidėjo Pauliaus ir su juo Dievo Žodžio kelionė į Romos miestą. Nuo dabar Apaštalų darbai kalba apie Paulių kaip kalinį, kurio grandinės yra ištikimybės Prisikėlusiajam ženklas.

„Brangieji broliai ir seserys, Paulius mus moko ištvermės sunkumuose ir sugebėjimo į viską žiūrėti tikėjimo akimis“, – sakė popiežius, baigdamas katechezę. „Prašykime Viešpatį, kad, Apaštalui užtariant, stiprintų mūsų tikėjimą ir ištikimybę savo krikščioniškajam pašaukimui būti Viešpaties mokiniais ir misionieriais.“ (JM / VaticanNews)

2019 gruodžio 11, 13:00