Paieška

Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija 

Pranciškus: parodykime, jog religijos augina brolybę, o ne smurtą

„Neturime alternatyvos: arba kartu sukursime ateitį, arba jos nebus. Ypač religijos negali išsižadėti atsakingo uždavinio statyti tiltus tarp tautų ir kultūrų“, – lapkričio 18 dienos audiencijoje jau anksčiau išsakytą nuostatą dar kartą pabrėžė popiežius Pranciškus.

Šioje audiencijoje jis priėmė tarpreliginio susitikimo dalyvius, kurie diskutavo apie vasario 4 dieną jo ir didžiojo Al–Azharo imamo Ahmado Al–Tayeebo Abu Dabyje pasirašytą Dokumentą apie žmogiškąją brolybę dėl pasaulinės taikos ir taikaus sambūvio pasaulyje. Susitikimą surengė Popiežiškoji tarpreliginio dialogo taryba, Argentinos ambasada prie Šventojo Sosto ir Tarpreliginio dialogo institutas (I.D.I) Buenos Airėse. 

Popiežius Pranciškus pasidžiaugė, jog Abu Dabio deklaracijos pažinimas plinta ir Amerikos kontinentuose.

„Esu įsitikinęs, jog skirtingų kontinentų ir skirtingų kraštų ypatumai bei jautrumas gali prisidėti prie atidaus Dokumento skaitymo, didesnio ir geresnio perduodamos žinios supratimo“, – sakė Šventasis Tėvas, pasak kurio religijos turi aktyviai ir drąsiai stengtis padėti žmonijai subrandinti susitaikymą, viltį teikiančią ateities viziją ir nurodyti konkrečius taikos kelius. Šiuo požiūriu yra labai svarbus tarpreliginis bendradarbiavimas, kuris remiasi nuoširdžiu ir pagarbiu dialogu. 

 

„Pasaulis nuolatos stebi mus, tikinčiuosius, kad ištirtų mūsų laikyseną dėl bendrų namų ir žmogaus teisių. Jis mūsų prašo bendradarbiauti tarp mūsų ir su geros valios vyrais bei moterimis, kurie neišpažįsta jokios religijos, kad veiksmingai atsilieptume į įvairias pasaulio nelaimes: karą ir badą, milijonų žmonių skurdą, aplinkos krizę, prievartą, korupciją, moralinį nuosmukį, šeimos krizę, ekonomikos krizę ir ypač – vilties trūkumą“, – sakė popiežius Pranciškus.

Abu Dabio dokumentas, pasak jo, siūlo dialogo kultūrą kaip kelią, bendradarbiavimą kaip elgesį, abipusį pažinimą kaip metodą ir kriterijų. Religijos nėra uždara sistema, kuri negali pasikeisti. Jos yra kelyje. 

Pasak popiežiaus, brolybė yra sudėtinga ir subtili žmogiška tikrovė. Kaip pasirūpinti kitu, kaip auginti tikrą, o ne abstrakčią brolybę, kaip atrasti vietos visiems ir nieko neatstumti dėl priklausomybės savajai grupei? 

„Ką galime padaryti, kad religijos būtų brolybės kanalai, o ne padalijimo barjerai?“ – klausė popiežius ir dar kartą pabrėžė, jog tikintieji darbais turi įrodyti, jog yra taikos veiksnys žmonių visuomenėse ir tokiu būdu atremti neteisingus kaltinimus, esą religijos – tik neapykantos kurstymo ir smurto priežastis. Religijų dialogas nėra silpnumo išraiška, tačiau iš Dievo dialogo su žmonija kylantis poreikis. 

„Viliuosi, kad ši brolybės žinia bus priimta tarptautinėje bendruomenėje vardan visos žmonių šeimos, kuri turi pereiti nuo paprastos tolerancijos prie tikro ir taikaus sugyvenimo, gėrio“, – sakė popiežius. (RK / Vatican News)

2019 lapkričio 18, 14:54