Paieška

Vatican News

Pranciškus meldėsi prie pirmtakų kapų

Popiežius Pranciškus šeštadienio pavakare po Vėlinių šv. Mišių, kurias aukojo Romos Priskilės katakombose, grįžęs į Vatikaną užėjo į Šv. Petro baziliką pasimelsti už joje palaidotus savo pirmtakus.

Popiežius meldėsi privačiai, jį prie popiežių kapų Šv. Petro bazilikos grotose palydėjo kardinolas Angelo Comastri, Vatikano bazilikos arkikunigas.

Vatikano bazilikos grotose palaidoti popiežiai Pijus XI, Pijus XII, Paulius VI ir Jonas Paulius I, čua taip pat yra Benedikto XV ir kitų ankstesniais šiemečiais bazilikoje palaidotų popiežių ir kitų asmenų kapai.

Antikos laikų nekropolyje po Šv. Petro bazilikos grotomis palaidotas pirmasis Romos vyskupas ir kankinys apaštalas šv. Petras. Jis, pasak tradicijos, palaidotas netoli vietos, kur buvo nukryžiuotas Nerono stadione ar prie jo, dabartinės Šv. Petro bazilikos vietoje.

Po pirmosios persekiojimų bangos Romoje 67 metais krikščionių bendruomenė gyveno neramiais laikais dėl persekiojimų, užpuolimų ir kankinių kapų išniekinimo grėsmės. Kankinio šv. Petro palaikai, kaip ir apaštalo Pauliaus, palaidoti dabartinės jo vardo bazilikos vietoje, buvo perkelti į kankinio šv. Sebastijono katakombas prie senojo Apijaus kelio. Praėjus pavojams, tiek Petro, tiek Pauliaus palaikai buvo sugražinti į ankstesnes jų palaidojimo vietas. Virš apaštalo Petro kapo Vatikane IV amžiuje pastatyta didinga pirmoji bazilika, kurią nugriovus pastatyta dabartinė, konsekruota XVII amžiuje.

Vatikano grotos po centriniu bazilikos altoriumi įrengtos IV amžiaus bazilikos erdvėje statant naująją baziliką. Jų centre apaštalo Petro kapas. Šalia ten pat esančių minėtų popiežių kapų yra kelios nacionalinės koplyčios, įskaitant Lietuvos kankinių koplyčią, užsienio lietuvių įrengtą 1970 metais ir dedikuotą Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinai Marijai. (SAK / VaticanNews)

2019 lapkričio 04, 10:47