Paieška

Popiežiaus žinia Popiežiaus žinia 

Popiežius žinia Tailandui: katalikams – padrąsinimas, visiems – pagarba ir draugystė

Prieš kiekvieną apaštališkąjį vizitą popiežius pasiunčia sveikinimą šalies, į kurią keliauja, gyventojams. Kelionės į Bankoką išvakarėse, popiežius pasiuntė vaizdo įrašą su sveikinimu tailandiečiams.

„Žinau apie jūsų šalies įvairovę ir daugybę joje gyvenančių etninių grupių, su savo turtingomis dvasinėmis ir kultūrinėmis tradicijomis, sakė popiežius. Tailandas daug nuveikė siekdamas savo visuomenės ir viso Azijos pietryčių regiono darnos ir santarvės. Dabartiniame pasaulyje, kuriame taip dažnai matome nesantaiką, susiskaldymą, priešiškumą, šios pastangos dėl vienybės ir vyrų, moterų bei vaikų orumo gali būti pavyzdys visiems geros valios žmonėms, visame pasaulyje siekiantiems, kad pasaulio žmonių bendruomenės gyvenime viešpatautų solidarumas, teisingumas ir taika.

Toliau savo žinioje Šventasis Tėvas pažymėjo, kad pagrindinis jo kelionės tikslas yra susitikti su katalikais, sustiprinti jų tikėjimą, padrąsinti juos savo indėliu tarnauti visos visuomenės labui. Jie yra tailandiečiai ir dėl to turi tarnauti savo tėvynei. Tikiuosi, sakė Pranciškus, sustiprini draugystės ryšius ir su broliais ir seserimis budistais. Jų duodamas tolerancijos ir darnos liudijimas yra vienas svarbių tailandiečių tautos bruožų. Popiežius tikisi, kad vizitas dar labiau sustiprins tarpreliginį dialogą, padės vieniems kitus labiau suprasti, paskatins glaudesnį bendradarbiavimą, ypač tarnaujant vargstantiesiems ir taikos labui.

Popiežius padėkojo visiems, kas prisideda prie jo vizito Tailande rengimo ir sakė, kad už visus meldžiasi. „Meldžiuosi už jus, jūsų šeimas ir tėvynę. Prašau, ir jūs nepaliaukite melstis už mane.“ (JM/VaticanNews)   

2019 lapkričio 18, 10:44