Paieška

Vatican News

Popiežius Visų Šventųjų iškilmės vidudienį: šventumas – dovana ir pašaukimas

Visų Šventųjų iškilmė mums primena, kad visi esame pašaukti į šventumą, sakė popiežius Pranciškus penktadienio vidudienį kreipdamasis į romiečius ir turistus, susirinkusius į Šv. Petro aikštę „Viešpaties Angelo“ maldai.

Visų laikų šventosios ir šventieji, kuriuos šiandien visus kartu minime, nėra tik tolimi ir mums nepasiekiami simboliai, bet yra asmenys, gyvenę šioje žemėje. Jie patyrė kasdieninio gyvenimo sunkumus, sėkmes ir nesėkmes. Jei tekdavo suklupti, jie su Viešpaties pagalba  kėlėsi ir ėjo pirmyn. Tai reiškia, sakė popiežius, kad šventumas – tai ne tik paties žmogaus jėgomis pasiekiamas tikslas, bet Dievo malonės ir žmogaus atsako į Dievo malonę vaisius. Kitaip tariant, šventumas – tai dovana ir pašaukimas.

„Šventieji, kuriuos šiandien minime liturgijoje, yra mūsų broliai ir seserys, kurie išpažino, kad jiems reikia Dievo šviesos ir ją su pasitikėjimu priėmė“, – sakė Pranciškus. „Dabar jie stovi priešais Dievo sostą ir gieda amžiną šlovinimo giesmę. Jie gyvena Šventajame mieste, į kurį mes, šio miesto gyventojai ir piligrimai, su viltimi žiūrime kaip į savo gyvenimo tikslą. Mes keliaujame į Šventąjį miestą, kuriame mūsų laukia broliai ir seserys. Mūsų kelionė sunki, esame pavargę, tačiau viltis mums duoda jėgų nesustoti. Jų gyvenimo pavyzdžiai mus skatina jais sekti.“

„Brangieji broliai ir seserys, minėdami šventuosius, kelkime akis į dangų. Tačiau ne tam, kad užmirštume žemę, bet kad dar drąsiau su viltimi sugebėtume įveikti visus sunkumus. Teužtaria mus Marija, mūsų švenčiausioji Motina, mūsų viltis ir guodėja.“

Po kartu su romiečiais ir piligrimais kalbėtos „Viešpaties Angelo“ maldos popiežius sakė, kad Vėlinių dieną jis aukos Mišias už mirusiuosius Romos šv. Priskilės katakombose.

„Rytoj po pietų švęsiu Eucharistiją Priskilės katakombose, vienoje vietų, kur buvo laidojami pirmieji Romos krikščionys. Šiomis dienomis, kai sklinda daug negatyvios kultūros sukurtų žinių apie mirtį ir mirusiuosius, visus raginu: jei tik galite, aplankykite kapus ir pasimelskite.“ (JM / VaticanNews)

2019 lapkričio 01, 13:54