Paieška

Vatican News

Popiežius: teologija nekuria teorijų, bet padeda suprasti Evangeliją

Popiežius Pranciškus susitiko su Tarptautinės teologijos komisijos nariais. Šiemet sukanka 50 metų nuo jos įkūrimo. Kaip pastebėjo popiežius audiencijos metu sakytoje kalboje, įkurdamas šią komisiją, popiežius Paulius VI norėjo, kad ji taptų nauju tiltu tarp teologijos ir kasdieninės sielovados, kad padėtų Dievo tautai labiau įsisavinti Vatikano II Susirinkimo mokymą.

„Jūsų misija – kūrybingai tarnauti Evangelijai. Jūs esate pašaukti darbuotis, kad žmonės matytų Evangelijos šviesą“, – sakė popiežius Tarptautinės teologijos komisijos nariams. „Jūs stengiatės įsiklausyti, ką šiandien Dvasia kalba Bažnyčioms įvairiose kultūrose ir iškeliate į dienos šviesą vis naujus neišsenkančio Kristaus slėpinio aspektus. Jūs padedate Evangelijai priartėti prie žmonių, parengiate jai kelią, išverčiate tikėjimo žodžius į šiuolaikinių žmonių kalbą, kad visi galėtų jausti Bažnyčios artumą ir norą visus apkabinti, paimti už rankos ir padėti pajusti Evangelijos žinios skonį ir nepraeinantį naujumą. Toks yra teologijos pašaukimas – ne teorija, ne akademinė diskusija, bet tikėjimo įkūnijimas gyvenime.“

Pasak popiežiaus, gera teologija įmanoma tik tuomet, jei neužmirštame dviejų pagrindinių jos sudedamųjų dalių – pačių teologų dvasinio gyvenimo, maldos ir atvirumo Šventajai Dvasiai, taip pat ryšio su visa Bažnyčia – suvokimo ir kad teologija tarnauja visai Dievo tautai ir jos bendrystei.

Popiežius paminėjo ir šiandien dažnai akcentuojamą sinodiškumą Bažnyčios gyvenime, tačiau įspėjo, kad sinodiškumas – tai ne ėjimas susikibus už rankų, ne vaikiška šventė, ne apklausos, ką žmonės mano apie moterų kunigystę. Sinodiškumas – tai visos Bažnyčios kelionė, atidus įsiklausymas į Šventosios Dvasios balsą, klusnumas jos vadovavimui. (JM / VaticanNews)

2019 lapkričio 29, 15:42