Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Bankoko katedroje Popiežius Pranciškus Bankoko katedroje  (AFP or licensors)

Popiežius Tailando jaunimui: atraskite laimingos širdies paslaptį

Popiežius paprašė Tailando katalikiško jaunimo stipriau įsišaknyti į tikėjimo protėvių praeitį – tėvų, senelių ir mokytojų. Ne tam, kad taptumėte praeities kaliniais, sakė popiežius, bet kad išmoktumėte drąsos, kuri padėtų geriau atsiliepti į naujas istorines situacijas. Jūsų bočiai daug iškentėjo, tačiau tikėjimo kelyje atrado laimingos širdies paslaptį: saugumą, kurį surandame būdami įsišakniję į Kristų, į jo gyvenimą, žodį, mirtį ir prisikėlimą.

Popiežius Pranciškus kalbėjo Tailando katalikiškam jaunimui Bankoko katedroje aukotose šventosiose Mišiose savo kelionės į Tailandą paskutinę dieną, penktadienį.

Popiežius sakė, jog jam skaudu, tačiau kai kas siūlo jaunimui kurti ateitį be šaknų, tarsi pasaulis prasidėtų tik dabar. Jei neturėsime stipraus įsišaknijimo jausmo, šio pasaulio „balsai“, kurie konkuruoja dėl mūsų dėmesio, gali mus išmušti iš vėžių, sakė popiežius.

„Brangus jaunime! Jūs, kupini naujų vilčių, svajonių ir klausimų tikriausiai susiduriate ir su abejonėmis. Kviečiu, kad įsišakniję į Kristų, palaikytumėte gyvą džiaugsmą ir nebijotumėte su viltimi žvelgti į ateitį. Įsišakniję į Kristų galėsite žvelgti kupini džiaugsmo ir pasitikėjimo.“

Šventosios Mišios Tailando jaunimui buvo paskutinis oficialus popiežiaus apaštališkos kelionės į Tailandą įvykis. Mišių pabaigoje popiežius pašventino 25 naujų bažnyčių kertinius akmenis ir padėkojo visiems prisidėjusiems prie kelionės rengimo.

Viešpats teatsilygina paguoda ir ramybe, kurią tik jis gali suteikti. Prašau jūsų neužmiršti manęs ir melstis už mane, pasakė Pranciškus. Po Šv. Mišių aukos Šventasis Tėvas sugrįžo į apaštališkąją nunciatūrą vakarienės ir nakties poilsio prieš šeštadienio rytą prasidėsiančią jo apaštališką kelionę į Japoniją. (SAK / VaticanNews)

2019 lapkričio 22, 12:38