Paieška

Politinių kalinių motinos pradėjo bado streiką Politinių kalinių motinos pradėjo bado streiką 

Popiežius prašo išlaisvinti politinius kalinius Nikaragvoje

Katalikų Bažnyčios Nikaragvoje atstovai patvirtino, jog apaštališkasis nuncijus perdavė prezidento Danielio Ortegos vyriausybei popiežiaus Pranciškaus prašymą iki šv. Kalėdų išlaisvinti politinius kalinius. Apaštališkasis nuncijus Waldemaras Stanisławas Sommertagas taip pat pareiškė, kad šv. Mykolo bažnyčia Masajos mieste, jos klebonas Edwinas Romanas ir joje bado akciją bei protestą surengusios politinių kalinių motinos valdžios turi būti apsaugoti, o ne puolami ar užgauliojami.
2018 metų susirėmimuose Nikaragvoje žuvo šimtai žmonių
2018 metų susirėmimuose Nikaragvoje žuvo šimtai žmonių

Galima priminti, kad 2018 metais Nikaragvoje kilo didžiuliai protestai ir gatvės susirėmimuose su kariuomene ar provyriausybinėmis grupuotėmis žuvo per tris šimtus asmenų, o šimtai asmenų areštuota ir laikoma kalėjime. Prezidentas Danielius Ortega, kuris prieš keletą dešimtmečių pats prisidėjo prie autokratinio režimo nuvertimo, savo rankose stengiasi sutelkti vis daugiau galios ir visuomenės kontrolės. Opozicijos balsai žiniasklaidoje ar politiniuose judėjimuose yra užtildomi. Dalį 2018 metais areštuotų protestuotojų valdžia paleido, dalis tebėra įkalinti, kai kurie buvo įkalinti vėliau.

Kraštas ypatingai kenčia nuo skurdo. Nesenas, spalio 29 dienos, Matagalpos vyskupo Rolando Alvarezo pareiškimas leidžia suprasti, kokioje beviltiškoje padėtyje atsidūrė daugybė šeimų, kurios, anot ganytojo, šiuo metu yra priverstos rinktis, ar įsigyti maisto, ar leisti vaikus į mokyklą. Abiem dalykams kartu jos neturi išteklių.

Užregistruota daug vandalizmo ir šventvagysčių atvejų
Užregistruota daug vandalizmo ir šventvagysčių atvejų

2018–2019 metais Katalikų Bažnyčia taip pat ne kartą atsidūrė ciklono akyje dėl to, kad užtarė laisvę taikiai išreikšti protestą arba humanitariniais sumetimais padėjo protestuotojams. Dėl to kunigai ir vyskupai buvo ne kartą apstumdyti, išplūsti, dešimtys bažnyčių ištepliotos ir kitaip suniokotos.

Šv. Mykolo parapijos klebonas E. Romanas sulaukė grąsinimų mirtimi
Šv. Mykolo parapijos klebonas E. Romanas sulaukė grąsinimų mirtimi

Apaštalinio nuncijaus Waldemaro Stanisławo Sommertago paminėto šv. Mykolo parapijos klebono Edwino Romano nusižengimas buvo tas, kad jis norėjo aukoti šventąsias Mišias už politinius kalinius jų motinoms. Bažnyčia buvo apsupta saugumo agentų, kurie trukdė apeigoms, o klebonas paviešino įvairius anoniminius grasinimus socialiniuose tinkluose, tarp kurių buvo perspėjimas, jog jis susilauksiąs Oskaro Romero galo.

 

Galima priminti, jog Salvadoro vyskupas Oskaras Romero buvo nušautas prie altoriaus šventųjų Mišių metu 1980 metais. Jis pateko į nemalonę už tai, kad kalbėjo prieš socialinę neteisybę ir represijas. Šiandien žinoma, kad jo nužudymą surengė tuometinio vyriausybinio režimo žmonės. 1997 metais buvo užmegzta beatifikacijos, o vėliau ir kanonizacijos byla, 2018 metais vyskupas Romero paskelbtas šventuoju.

Managvos arkivyskupas kardinolas Leopoldo Brenes, komentuodamas popiežiaus prašymą išlaisvinti politinius kalinius, pasakė, jog Šventasis Tėvas atidžiai ir dėmesingai stebi padėtį Nikaragvoje, meldžiasi už taiką joje ir įvairiais būdais, dažnai diskretiškais ir nematomais, remia sugrįžimą prie ramybės, teisėtumo ir dialogo. (RK / Vatican News)

2019 lapkričio 19, 09:06