Paieška

Vatican News
Popiežius ir Išgelbėjimo armijos delegacija Popiežius ir Išgelbėjimo armijos delegacija  (Vatican Media)

Popiežius Pranciškus priėmė Išganymo armijos delegaciją

Penktadienio ryto audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė Išganymo armijos delegaciją, kuriai vadovavo generolas kanadietis Brianas Peddle. Išganymo armija yra tarptautinis evangeliškas judėjimas, kuris atsideda dvigubam tikslui – Evangelijos skelbimui ir rūpesčiui vargšais.

„Džiaugiuosi galėdamas šia proga dar kartą jums, visiems Išganymo armijos nariams ir savanoriams, išreikšti dėkingumą už liudijimą apie mokinystės ir tarnavimo vargšams pirmumą. Tokiu būdu tampate atpažįstamais evangelinės meilės ženklais, paklusdami Viešpaties nurodymui: Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą! Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus (Jn 13, 34)““, – sakė popiežius.

Kreipdamasis į Išganymo armijos delegaciją Šventasis Tėvas prisiminė, jog jos narius jis sutiko jaunystėje Argentinoje, jų dėka gavo pirmąją ekumenizmo pamoką. Popiežius citavo ankstesnio generolo, kurį audiencijoje priėmė prieš penkerius metus, žodžius, jog „šventumas peržengia konfesines ribas“.

„Jų nuolankios tarnystės paskutiniams mūsų broliams ir seserims pavyzdys pasako daugiau už bet kokį žodį. (...) Šventumas, kuris pasireiškia konkrečiais gerumo, solidarumo ir gydymo veiksmais, kalba širdžiai ir liudija mūsų buvimo mokiniais autentiškumą. Tuo remdamiesi katalikai ir Išganymo armijos nariai gali vienas kitam padėti ir daugiau bendradarbiauti su abipuse pagarba“, – sakė popiežius Pranciškus.

Pasak jo, krikščioniška artimo meilė, įkvepianti gerumo veiksmus, yra tarsi raugas ar ką tik iškeptos duonos kvapas, kuris traukia ir įtikina. Tokio kvapo ypač reikia jaunuoliams, nes daugeliu atveju jo trūksta jų kasdieniame gyvenime.

„Pasaulyje, kuriame tarpsta egoizmas ir pasidalijimas, būtent kilnus besąlygiškos meilės skonis veikia kaip priešnuodis ir atveria kelią mūsų egzistencijos transcendentinei prasmei“, – pažymėjo Šventasis Tėvas, kuris, kaip Romos vyskupas, padėkojo už tai, ką Išganymo armijos Romos skyrius daro dėl benamių ir prekybos žmonėmis aukų. „Dievas telaimina jūsų įsipareigojimą“, – meldė popiežius.

Galima pridurti, kad Išganymo armija šiandien veikia 130 kraštų, taip pat Lietuvoje. Jai priklauso virš milijono narių. XIX amžiaus antroje pusėje Londone ją įsteigė metodistų pastorius Williamas Boothas, tačiau ši jo iniciatyva yra neatsiejama nuo jo sutuoktinės Catherine’os Mumford. Todėl Išganymo armija abu juos pripažįsta savo įkūrėjais. Misija vystėsi ir brendo apaštalaujant ir tarnaujant vargšams, kurių tuo metu Londone netrūko. Jaunystėje pats skurdą pažinęs Williamas Boothas savo pamokslavimu patraukė daug asmenų, bet kartais susilaukdavo ir akmenų smūgių. Jo įkurto artimo meilės judėjimo ypatumas yra karinė terminologija ir organizacija: Išganymo armijos kariai kovoja prieš blogį ir jo pasekmes, nuodėmę ar skurdą. Kuo aukštesnis laipsnis, tuo didesnė atsakomybė šioje kovoje. (RK / Vatican News)

2019 lapkričio 08, 13:45