Paieška

Vatican News

Popiežius nori kitais metais aplankyti Pietų Sudaną

Po kartu su sekmadienio vidudienį Šv. Petro aikštėje buvusiais maldininkais kalbėto „Viešpaties Angelo“ popiežius paprašė melstis už Pietų Sudano ateitį ir užsiminė apie savo kelionę į tą šalį.

„Mintimis esu su brangiaisiais Pietų Sudano gyventojais, kuriuos turiu aplankyti kitais metais. Atsimindamas šalies vadovų rekolekcijas, balandžio mėnesį vykusias Vatikane, trokštu pakartoti raginimą, kad visi šalyje vykstančių politinių procesų dalyviai broliškumo dvasioje siektų to, kas vienija, ir stengtųsi įveikti viską, kas skiria. Pietų Sudano gyventojai pastaraisiais metais labai daug kentėjo ir su viltimi jie laukia geresnio rytojaus, ypač galutinės konfliktų baigties ir tvarios taikos. Raginu atsakinguosius nepailstamai tęsti dialogą ir sutarimo paieškas tautos labui. Taip pat prašau, kad tarptautinė bendruomenė padėtų Pietų Sudanui eiti nacionalinio susitaikinimo keliu. Jus visus prašau kartu su manimi melstis už tą šalį, kuri man labai brangi. [Sveika, Marija].“ 

2019 lapkričio 10, 13:27