Paieška

Vatican News

Popiežius: kai žmogus kenčia, su juo kenčia Jėzus

Popiežius Pranciškus pasveikino Lurde šiomis dienomis vykstančio susitikimo, surengto šiemetinės Pasaulinės vargstančiųjų dienos proga, dalyvius.

Kreipdamasis į Lurde susirinkusius piligrimus, popiežius sakė, jog tai, kad Švenčiausioji Mergelė Marija pasirodė piemenaitei Bernadetai, yra labai gera žinia visiems, kam ne gėda prisipažinti, kad jie yra paprasti žmonės, mažutėliai. Dievas yra su mažutėliais, sakė Pranciškus. Jėzus tai aiškiai pasakė: „Aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams“ (Mt 11, 25).

Jūs, mažutėliai, vargo ir kančios slegiami žmonės, esate Bažnyčios turtas, sakė Pranciškus. Jūs esate popiežiaus širdyje, Motinos Marijos širdyje, Dievo širdyje. Kai žmogus kenčia, kai kiti jį skriaudžia ir jo negerbia, kartu su juo kenčia Jėzus. Kas nemyli vargstančio žmogaus – nemyli Jėzaus.

Popiežius prašė kenčiančiuosius pasitikėti Dievu, melstis ir naudotis visomis dvasinėmis malonėmis, kuriomis Bažnyčioje Dievas mus apdovanojo. Maldoje prašykite: „Viešpatie, būk su manimi, mokyk mane mylėti, mylėk per mane“. Popiežius taip pat ragino dažnai naudotis Susitaikinimo sakramento  malone, kuri yra laisvę žmogui grąžinantis Dievo gerumo prisilietimas, švęsti Eucharistiją, stiprinti savo tikėjimą ir su kitais dalytis Dievo dovanojamu tyru džiaugsmu.

„Grįžkite į namus kitokie, negu atkeliavote“, – palinkėjo popiežius. „Grįžkite nešini viltimi ir skleiskite Dievo meilę aplink save, būkite jo gerumo apaštalai.“ (JM / VaticanNews)

2019 lapkričio 15, 15:14