Paieška

Vatican News
Paulas Béré SJ  ir popiežius Pranciškus Paulas Béré SJ ir popiežius Pranciškus  (Vatican Media)

Popiežius įteikė Ratzingerio premiją filosofui Taylorui ir teologui Béré SJ

Lapkričio 9 dienos ryte popiežius Pranciškus dviem nusipelniusiems autoriams įteikė Ratzingerio premiją. Šiemetiniai laureatai yra tarptautiniu lygiu gerai žinomas politikos ir socialinių mokslų filosofas Charlesas Margrave Tayloras iš Kanados ir jėzuitas Paulas Béré SJ iš Afrikos, gyvenantis ir dėstantis Dramblio Kaulo Kranto Respublikoje.
Charlesas Tayloras ir popiežius Pranciškus
Charlesas Tayloras ir popiežius Pranciškus

Premijos įteikimo ceremonija popiežiui Pranciškui suteikė progą dar kartą priminti savo pirmtako, Benedikto XVI darbą.

„Jam esame dėkingi už mokymą ir tarnavimo Bažnyčiai pavyzdį svarstant, mąstant, tiriant, klausant, meldžiantis, dialoguojant, kad mūsų tikėjimas išliktų gyvas ir sąmoningas laikų ir situacijų kaitoje, kad tikintieji galėtų pristatyti savo tikėjimą bendraamžiams suprantama kalba, dialoguoti su jais ir kartu ieškoti susitikimo su Dievu kelių mūsų laikais“, – kalbėjo Pranciškus ir pabrėžė, jog Benediktas XVI niekada neužsidarė abstrakčioje ir bekūnėje kultūroje, tačiau siekė nuolatinio proto ir tikėjimo, mąstymo ir dvasingumo integravimo.

„Būti ir likti dialoge su kultūromis, kurios kinta laikui bėgant ir skiriasi pasaulio regionuose, yra teologijos pareiga ir tuo pat metu būtina sąlyga krikščioniško tikėjimo gyvybingumui, Bažnyčios evangelizavimo misijai“, – sakė Šventasis Tėvas. Pasak jo, abu šeštadienį apdovanoti mąstytojai šioje perspektyvoje suteikė didelį indėlį.

 

Profesorius Tayloras per savo ilgą intelektualinę veiklą palietė daug temų, tačiau ypatingai atsidėjo sekuliarizacijos reiškinio analizei ir suvokimui. Sekuliarizacija, Dievo nykimas iš žmogaus ir visuomenių horizontų, yra didelis iššūkis Katalikų Bažnyčiai, kitiems krikščionims ir visiems tikintiems į Dievą. Profesorius Tayloras  atidžiai apžvelgė sudėtingą sekuliarizacijos reiškinį, tuo pat metu padėjo įžvelgti naujus būdus išgyventi ir išreikšti transcendenciją. „Visa tai mums leidžia konfrontuoti su Vakarų sekuliarizacija, nepaviršutiniškai, be fatalizmo“, – sakė popiežius.

„Tėvas Paul Béré yra pirmasis afrikietis, kuris gavo Ratzingerio premiją ir yra vertinamas Šventojo Rašto tyrinėtojas“, – pažymėjo Pranciškus ir padėkojo teologui už gilų ir vertingą tikėjimo įkultūrinimo darbą Afrikoje. Tiesa, kad pirmaisiais Bažnyčios istorijos amžiais Afrika davė tokių milžinų, kaip Tertulijonas, Kiprijonas ar Augustinas. Tačiau vėliau islamo išplitimas, kolonizacijos amžiai sukliudė tikram įkultūrinimui. Dėlto afrikietiška teologija yra pakankamai jauna, siekia praėjusio amžiaus vidurį.

Pasak popiežiaus, nors Ratzingerio premijos laureatai gyvena dviejuose skirtinguose kontinentuose, darbuojasi skirtingose srityse, jų žinia yra panašesnė, nei gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio: kultūrų ir laikų virsme galima ir reikia ieškoti kelio link Dievo ir susitikimo su Kristumi. (RK / Vatican News

2019 lapkričio 09, 15:01