Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus su seserimis uršulietėmis Popiežius Pranciškus su seserimis uršulietėmis  (Vatican Media)

Popiežius uršulietėms: patraukti žmones prie Kristaus

Spalio 3 d. popiežius Pranciškus susitiko su 90 seserų uršuliečių generalinės kapitulos narių. Pranciškus ragino „kurti naują gyvenimą“ atveriant duris Kristui ir nešant naujo gyvenimo dvelksmą į viso pasaulio kraštus.

Komentuodamas pagrindinę uršuliečių generalinės kapitulos temą „Pasaulinė bendruomenė naujo gyvenimo link“, popiežius sakė: „Mes gyvename laiku, kada tampame vis labiau susiję tarpusavyje, o žmonės tampa pasaulinės bendruomenės dalimi. Šiandien niekas nebegali sakyti: „Man tai nerūpi“.

„Žmogaus teisių apsauga, kova už minties ir religijos laisvę, tolimų ir artimų kraštų evangelizavimas – pradedant nuo savęs, socialinis teisingumas, aplinkos apsauga ir bendra tvaraus vystymosi paieška, humanistinė ekonomika, politika, kuri iš tiesų tarnauja žmogui. Tai nėra kitų problemos, tai yra mūsų problemos, jos nėra svarbios tik vienam žmogui ar tautai, bet visam pasauliui“,– teigė popiežius ir paragino  dėmesį sutelkti į viltį, kuri atsispindi antroje generalinės kapitulos temos dalyje: „naujo gyvenimo link“.

Popiežius akcentavo, kad naujas gyvenimas kuriamas tampant artimu kiekvienam žmogui nepaisant religinių ir kultūrinių skirtumų. Dalijimasis tikėjimo, vilties ir malonės žinia patraukia žmones prie Kristaus.

Pranciškus paprašė vienuolių maldoje ieškoti tinkamų priemonių individualiems ir bendruomenės tikslams pasiekti, nepamirštant plataus žmonijos horizonto, už kurį Jėzus atidavė savo gyvybę. Jis drąsino seseris uršulietes ir toliau su entuziazmu ugdyti jaunus žmones, ypač mokyti kritiškai mąstyti ir padėti suvokti jų naudojamų priemonių privalumus ir trūkumus. Popiežius teigė, kad rimtas žmonių vertybių suvokimas yra įmanomas tik derinant švietimą su Evangelijos skelbimu, o tai pirmiausia daroma per asmeninį liudijimą. (AČ / Vatican News)

2019 spalio 03, 15:54