Paieška

Vatican News

Popiežius sekmadienio vidudienį: kiekvienas pakrikštytasis – misionierius

Pasaulinė misijų diena, kurią šiandien švenčiame, yra gera proga, kad kiekvienas pakrikštytasis įsisąmonintų, jog visi privalo prisidėti prie Dievo karalystės skelbimo, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį, prieš „Viešpaties Angelo“ maldą.

Popiežius Benediktas XV prieš šimtą metų paskelbtu apaštališkuoju laišku Maximum illud suteikė naują impulsą Bažnyčios misijoms. Jis jautė poreikį naujai pagal Evangeliją pertvarkyti misijas, kad jos būtų apvalytos nuo bet kokių kolonializmo apnašų, sakė popiežius Pranciškus. Benedikto XV žinia tebėra aktuali, ragina atsispirti užsidarymo ir tik savęs matymo pagundai, išsivaduoti iš pesimizmo, atsiverti džiugiam Evangelijos naujumui.

Mūsų laikais, paženklintais globalizacijos, tikintieji yra pašaukti visur su nauju užsidegimu skelbti gerąją naujieną, kad Jėzaus atneštas gailestingumas nugali nuodėmę, viltis – baimę,  brolybė – priešiškumą. Su tikėjimu ir meile gyvenama brolybė tampa misijos varomąja jėga. Kas brolybę suvokia tik kaip gyvenimą mažame žmonių rate, tas gesina Dvasią. Turime būti vieningi ir visiems skelbti, kad Kristus yra mūsų taika, kad jis įveikia visus susipriešinimus, kad tik jis vienas yra kiekvieno žmogaus ir kiekvienos tautos gelbėtojas.

„Misijos sėkmės sąlyga yra malda – karšta, nepaliaujama malda. Jėzus šios dienos Evangelijoje sako, kad „reikia visuomet melstis ir nepaliauti” (Lk 18, 1). Malda  – tai svarbiausia Dievo tautos parama misionieriams“, – sakė popiežius. „Šiandien gera proga savęs paklausti: ar aš meldžiuosi už misionierius? Ar meldžiuosi už tuos, kurie tolimose šalyse skelbia ir liudija Dievo Žodį? Pagalvokime.“

Šventasis Tėvas prašė melsti Mariją, visų tautų Motiną, kad kiekvieną dieną lydėtų ir globotų Evangelijos skelbėjus. (JM / VaticanNews)

2019 spalio 20, 13:28