Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius: iš aš trokštu būti Marijos tarnas

Popiežius Pranciškus penktadienį susitikime su Marijos tarnų kongregacijos generalinės kapitulos nariais, padėjęs į šoną iš anksto parengtos kalbos tekstą, nuoširdžiai pasidalijo asmeniniais prisiminimais apie neišdildomą įspūdį, kurį jam paliko du kunigų seminarijoje 1957 metais sutikti Marijos tarnų kongregacijos studentai, atskleidę jam šios kongregacijos charizmą, kaip ir iškalbus steigėjų pasielgimas Viduramžių Florencijoje – septyni vyrai, turtingi ir sėkmingi verslininkai, drąsiai atsiliepė į pašaukimą ir subūrė naują „Marijos tarnų“ bendruomenę, kad Marijos pavyzdžiu („Štai aš, Viešpaties tarnaitė“) ir savo gyvenimo liudijimu tarnautų kitiems, bendruomenei, Bažnyčiai.

Popiežius atviravo, jog nuo 1957 metų kasmet Mišiose mini septynių šventųjų kongregacijos steigėjų liturginį minėjimą vasario 17 dieną, prisipažino, jog ir jis stengiasi tarnauti Marijos pavyzdžiu, trokšta būti Marijos tarnas.

Padrąsinęs Marijos tarnus tęsti misiją pagal kongregacijos generalinės kapitulos temą: „Vilties tarnai besikeičiančiame pasaulyje“, popiežius kartu su vienuoliais vidudienį sukalbėjo „Viešpaties Angelo“ maldą, taip pat paragino įsigilinti į parengtos, bet jo nepasakytos kalbos tekstą, kurį įteikė Marijos tarnų vyresniajam.

Daugiakultūriškumo iššūkis – Dievo karalystės ženklas

Popiežius Pranciškus Marijos tarnų kongregacijos generalinės kapitulos nariams įteiktoje kalboje priminė katalikų vienuolinėms bendruomenėms iškilusį daugiakultūriškumo iššūkį besikeičiančiame pasaulyje.

Popiežius sakė, jog vienuolijos virsta (daugiakutūriškumo) laboratorijomis, todėl susiduria su tam tikromis problemomis, vis dėl to jos tampa aiškiu ženklu Dievo karalystės, į kurią vienintelė išganymo Evangelija kviečia visas tautas. Tikrai nelengvas uždavinys darniai priimti žmonių skirtingumą, tačiau tai tampa įmanoma ir suteikia džiaugsmą, jei užleidžiame vietą Šventajai Dvasiai, kuri tuomet „džiūgauja tarsi nuotaka“.

Popiežius paragino Marijos tarnų bendruomenes būti visuotinės brolystės ženklu, svetingo priėmimo ir integravimo mokyklomis, atsivėrimo ir bendravimo erdvėmis. Šitokiu liudijimu jos padės atitolinti pasidalijimą ir atstūmimą, aukštinimą ir žeminimą, kultūrinius, etninius, kalbinius barjerus ir sienas. Jūsų bendruomenės sugebės taip liudyti, jei jūs patys būsite tokie bendrystės, brolystės ir vienybės vyrai, kokie buvo Marijos tarnų steigėjai.

Pranciškus palinkėjo vienuoliams semtis iš kongregacijos steigėjų patirties, sekant Evangelijos pasakojimu apie Atsimainymą. Septyni Marijos tarnų Kongregaciją steigėjai XIII amžiaus šventieji paliko miestą (Florenciją), išėjo į apylinkės kalną (Senario) ir viduje atsinaujinę sugrįžo, apsigyveno miesto paribyje (Cafaggio), įsipareigodami liudyti ir tarnauti visuomenei ir Bažnyčiai. Gyveno pagal Evangeliją atsiliepdami į žmonių poreikius, priimdami brolius ir seseris, juos remdami ir palydėdami gyvenimo kelyje. Popiežius ragino vienuolius sekti steigėjų pavyzdžiu, kad taptų vilties žmonėmis, padedančiais kitiems, taip pat vienuolių bendruomenių nariams, išsklaidyti žmogaus širdį užgožiantį nerimą. Popiežius atkreipė dėmesį į nerimą dėl pašaukimų stokos kai kuriuose pasaulio regionuose, kaip ir į sunkumus būti ištikimais Jėzui ir Evangelijai tam tikruose bendruomeniniuose ir socialiniuose kontekstuose.

Marijos tarnų kongregacija tikrąja savo steigėja laiko Šv. Mergelę Mariją ir savo charizmą grindžia keturiais Marijos gyvenimo įvykiais, paminėtais Šventojo Rašto knygose: kai po Viešpaties Apsireiškimo nuvyko padėti Elzbietai, Kanos vestuvėse išprašė Jėzaus stebuklą, stovėjo po Kryžiumi kupina tikėjimo ir kančios, Vakarienbutyje meldėsi su apaštalais laukdama Šventosios Dvasios nužengimo.

Popiežius palinkėjo vienuoliams sudabartinti steigėjų charizmą, kad galėtų su viltimi atsiliepti į dabartinio pasaulio Bažnyčiai ir jų kongregacijai metamus iššūkius.

Tik Viešpats leidžia būti vilties liudytojais gyvenimo šventumu, puoselėti dialogą, bendrystę ir brolystę, – rašoma popiežiaus kalbos tekste. (SAK / Vatican News)

2019 spalio 25, 15:43