Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija  (Vatican Media)

Katalikybę Lotynų Amerikoje įtakojęs susitikimas

Spalio 3 dienos audiencijoje popiežius Pranciškus priėmė kelias dešimtis tarptautinio kongreso dalyvių, kurie minėjo III Lotynų Amerikos vyskupų susitikimo Puebloje, Meksikoje, keturių dešimčių metų sukaktį. Šis 1979 metų sausį įvykęs susitikimas, kuriame dalyvavo ir Jonas Paulius II, suteikė kryptį Bažnyčiai Lotynų Amerikos kontinente, kuria ji eina iki šiol.

Popiežius Pranciškus Pueblos konferencijoje asmeniškai nedalyvavo, tačiau, kaip sakė audiencijos dalyviams, tuo metu ėjo Argentinos jėzuitų provincijos vyresniojo pareigas ir atidžiai bei aistringai stebėjo diskusijas ir pasirengimus būsimam susitikimui Meksikoje.

Pranciškus paminėjo Pueblos konferencijos vaisius – Bažnyčios Lotynų Amerikoje savimonės brandą, gerą Bažnyčios kaip Dievo Tautos sampratos įtvirtinimą, sekant Vatikano II Susirinkimo kriterijais, mariologijos įkultūrinimą, evangelizavimo kūrybingumą, drąsą kritikuoti tuo metu regione gajų žmogaus teisių ir religijos laisvės nepripažinimą, dėmesį jaunuoliams ir vargšams.

„Galima sakyti, jog Pueblos konferencija paklojo pamatą ir atvėrė kelią didžiajam kontinentiniam Aparecidos (2007 m.) susitikimui. Pakaktų pasakyti vien tai, norint paaiškinti, kodėl vertą minėti jos 40 metų sukaktį, ne vien žvelgiant į praeitį, bet projektuojant ją į dabartį“, – sakė popiežius Pranciškus, kuris ypatingai pabrėžė savo pirmtako šv. Pauliaus VI enciklikos „Evangelii nuntiandi“ įtaką.

Pasak Bažnyčios istoriko Gianni La Bella, vieno iš kongreso ir popiežiaus audiencijos dalyvio, Puebloje katalikybė šiame kontinente įžengė į „suaugusiojo amžių“, prisiėmė atsakomybę, stojo į pirmąsias evangelizavimo gretas, tapo tarsi laboratorija, kurioje buvo sujungta senoji krikščionybės tradicija ir Vatikano II Susirinkimo įžvalgos. (RK / Vatican News) 

2019 spalio 03, 14:17