Paieška

Vatican News

Šv. Jono Pauliaus II liturginis minėjimas: „Atverkite Kristui duris“

Popiežius Pranciškus antradienį, spalio 22 dieną, minit Šv. Jono Pauliaus II liturginį minėjimą, priminė savo pirmtako paraginimą „Atverkite Kristui duris“, išsakytą 1978 metais per iškilmingos pontifikato inauguracijos Mišias. Pranciškus per tvirterio paskyrą @pontifex dėkojo Viešpačiui už visą gėrį, lenko popiežiaus padarytą pasaulyje ir žmonių širdyse žodžiais, veiksmais ir šventumu.

Visuomet atminkime jo paraginimą „Atverkite Kristui duris“, prašo Pranciškus antradienį paskelbtoje žinutėje.

Paskelbus Karolį Wojtylą – Joną Paulių II šventuoju, Pranciškus nustatė, kad jo minėjimas liturgijoje būtų minimas tą dieną, kai minima jo pontifikato pradžia. Priminsime, kad Bažnyčioje tą dieną 1978 metais buvo minima Pasaulinė Misijų diena.

Šventasis Jonas Paulius II tą dieną Mišių homilijoje atkreipė dėmesį, kad visa Bažnyčia kaip tik tą dieną meldžiasi, medituoja ir veikia, „idant Kristaus žodžiai pasiektų visus žmones ir būtų jų priimti, kaip vilties, išgelbėjimo ir visiško išlaisvinimo žinia“. Jonas Paulius II ragino „nebijoti sutikti Kristų ir priimti jo galią!“, kvietė „padėti popiežiui ir visiems norintiems tarnauti Kristui ir su Kristaus galia tarnauti žmogui ir visai žmonijai“.

šv. Jonas Paulius II pontifikato inauguracijos Mišiose 1978 m.

„[Broliai, seserys! Nebijokite sutikti Kristų ir priimti jo galią! Padėkite popiežiui ir visiems norintiems tarnauti Kristui ir su Kristaus galia tarnauti žmogui ir visai žmonijai! Nebijokite! Atidarykite, plačiai atverkite Kristui duris. Jo išganomajai galiai atverkite valstybių sienas, ekonomines ir politines sistemas, plačias kultūros, civilizacijos, pažangos sritis. Nebijokite! Kristus žino, kas žmogaus viduje. Jis vienas tai žino. Šiais laikais taip dažnai žmogus nežino, ką turi savo viduje, savo sielos gelmėje, savo širdyje. Jis taip dažnai netikras dėl gyvenimo šioje žemėje prasmės. Jį kamuoja abejonės, kurios tampa beviltiškumu. Tad prašau jūsų, leiskite, maldauju nuolankiai ir su pasitikėjimu, leiskite Kristui kalbėti žmogui. Tik jis turi gyvenimo, taip! amžinojo gyvenimo žodžius. ]“

Popiežiaus Jono Pauliaus II išrinkimas 1978 spalio 16 d

Išrinktas popiežiumi Krokuvos kardinolas Karolis Wojtyla pasirinko savo tiesioginio pirmtako vardą, tokiu būdu tapdamas antruoju popiežiumi Jonu Pauliumi Bažnyčios istorijoje. Jonas Paulius II gimė Vadovicuose 1920 m., studijavo literatūrą Krokuvos Jogailos universitete, nacių okupacijos laikotarpiu dirbo akmens skaldykloje ir chemijos gamykloje, tuo pačiu metu mokėsi pogrindžio kunigų seminarijoje, buvo įšventintas kunigu 1946 m., tęsė teologijos studijas Romoje, dirbo vikaru Krokuvos parapijoje, vadovavo studentų sielovadai ir 1958 m. konsekruotas Krokuvos vyskupu augziliaru, 1964 m. paskirtas Krokuvos arkivyskupu, vėliau Romos Bažnyčios kardinolu, dalyvavo Vatikano II Susirinkime. 1978 m. išrinktas popiežiumi aplankė daugelį šalių, taip pat ir Lietuvą (1993 metais). Mirė 2005 m. balandžio 2 d. Jonas Paulius II šventuoju paskelbtas 2014 m. (SAK / Vatican News)

2019 spalio 22, 13:42