Paieška

Vatican News
Popiežiaus susitikimas su kalėjimų administratoriais, darbuotojais ir kapelionais Šv. Petro aikštėje Popiežiaus susitikimas su kalėjimų administratoriais, darbuotojais ir kapelionais Šv. Petro aikštėje  (Vatican Media)

Pranciškus: Negalima įkalinti vilties. Bausmė iki gyvos galvos nėra sprendimas

Kalėjimas iki gyvos galvos neišsprendžia problemų, o yra problema, kurią reikia spręsti, pasakė šeštadienį popiežius Pranciškus susitikime su Italijos kalėjimų administratoriais ir darbuotojais. Audiencijoje dalyvavo apie 11 000 kalėjimų vadovų ir sargų iš 190 krašto kalėjimų, kartu dalyvavo kalinių sielovados kapelionai.

Popiežius dėkojo kalėjimų sargams už visus atvejus, kai tarnyboje jiems tenka būti ne tik kalinių sargais, o sužeistos žmonijos globėjais. Kreipdamasis į kapelionus ir jiems talkinančius savanorius popiežius priminė, kad jie yra Evangelijos pasiuntiniai bausmės atlikimo vietose, prašė tęsti atjautos misiją ir, ypač, neapleisti vienišumo prislėgtų kalinių. Šventasis Tėvas taip pat kreipėsi į kalinius padrąsinęs nenusivilti: „Drąsos, jūs esate Dievo širdyje, jūs jam svarbūs, nes Dievas nori jumyse atlikti savo nuostabius darbus“.

„Niekuomet nenuslopinkite vilties liepsnos. Visuomet matykite ateities horizontą: visuomet yra viltinga ateitis, visuomet!“ – sakė Pranciškus.

„Visų mūsų pareiga atgaivinti vilties liepsną. Visos visuomenės privalo ją gaivinti taip, kad bausmė niekuomet neatimtų teisės į viltį, kartu būtų užtikrintos susitaikymo ir reabilitavimo galimybės. Praeities klaidų taisymas negali atimti ateities vilties. Kalėjimas iki gyvos galvos neišsprendžia problemų, o yra problema, kurią reikia spręsti, leiskite tai pakartoti, – tęsė Pranciškus, – nes jei įkalinsime viltį, visuomenė neturės ateities. Niekuomet negalima atimti teisės pradėti iš naujo“.

„Visi kalėjimų sargai, administratoriai ir darbuotojai savo darbu liudija šią teisę: teisę į viltį, teisę pradėti iš naujo. Pirmyn, drąsos globojant tuos, kurie jums pavesti!“, – sakė popiežius dar kartą visiems padėkodamas už tarnystę kaliniams“.

Audiencijos dalyviai popiežiui pristatė ir paprašė palaiminti meninį „Gailestingumo kryžių“, kurį sukūrė kalinių sielovados savanorė su Paliano griežto režimo kalėjimo įnamiais. Planuojama vežti Šventojo Tėvo palaimintą kryžių piligriminėje kelionėje į daugelį Italijos kalėjimų. Popiežius Pranciškus yra lankęsis daugelyje kalėjimų Romoje, Italijoje ir kitur pasaulyje, prieš pora metų lankėsi Paliano kalėjime Frozinonės provincijoje, netoli Romos, kuriame aukojo Didžiojo Ketvirtadienio Mišias ir simboliškai Jėzaus pavyzdžiu numazgojo kaliniams kojas. (SAK / Vatican News)

2019 rugsėjo 14, 15:05