Paieška

Vatican News
Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija  (ANSA)

Pranciškus. Liturgija – pirmoji katechetė

„Jūsų atsidėjimas liturgijai ir jos muzikai yra evangelizavimo kelias visiems, nuo vaikų iki suaugusiųjų. Liturgija iš tiesų yra pirmoji katekizmo „mokytoja“. Nepamirškite to: liturgija yra pirmoji katekizmo „mokytoja“, – trims tūkstančiams rugsėjo 28 dienos audiencijos dalyvių sakė popiežius Pranciškus. Jis susitiko su Italijos šventosios Cecilijos asociacijos nariais. Ši 1880 metais įsteigta asociacija siekia, kaip rašoma jos nuostatuose, „remti ir skleisti sakralinę muziką arba liturgiją pagal Bažnyčios dvasią“. Ji sudaryta iš daugybės kitų draugijų, kurios veikia parapijų lygiu, dažniausiai chorų pavidalu.

Popiežius pasidžiaugė, kad 140 metų skaičiuojanti asociacija yra tokia gyvybinga ir aktyvi, toliau tarnaujanti visai Bažnyčiai. Jai už tai dėkojo ne vienas jo pirmtakas šv. Petro Soste.

Pranciškus priminė vieno iš jų – šv. Pauliaus VI – linkėjimą, kad sakralinė muzika darniai įsilietų į liturgiją, kad būtų tokia pat šventa kaip ir liturginės apeigos; kad būtų išskirtinė menine verte, nes Dievui dera duoti tai, kas geriausia, taip pat universali, leidžianti visiems dalyvauti ir švęsti. Paulius VI taip pat palinkėjo puoselėti sensus ecclesiae – „bažnytinį jausmą“, nes ne viskas yra teisėta ar gera. Kitas Pranciškaus pirmtakas, Benediktas XVI, paragino nepamiršti muzikinio praeities paveikslo, jį atnaujinti ir praturtinti naujomis kompozicijomis.

„Brangūs draugai, aš taip pat jus drąsinu eiti tokiu keliu. Asociacija yra resursas: ji jums padeda eiti pirmyn, domėtis, įsipareigoti dėl liturgijos“, – sakė popiežius Pranciškus, kuris pabrėžė liturginio giedojimo vertę: jis padeda visai liturgijoje dalyvaujančiai Dievo tautai.

Pasak popiežiaus, sakralinėje muzikoje įtvirtinama visa krikščioniškoji istorija. Jos pirminis modelis yra grigališkasis giedojimas, joje skamba polifonija, liaudies ir šiuolaikinės kompozicijos. 

„Tarsi giesmės metu šlovinant Dievą dalyvautų visos praeities ir dabarties kartos, kiekviena su savuoju jautrumu“, – sakė popiežius, pabrėžęs, jog muzika stato tiltus, suartina asmenis, peržengia tautybės, kilmės ir spalvos barjerus, visus įtraukia į aukštesnę kalbą, sukuria darną ir tarp skirtingiausių asmenų bei grupių. „Sakrali muzika sumažina atstumą nuo tų brolių, kurie kartais mums atrodo toli“, – sakė Šventasis Tėvas, pridurdamas, jog tokia muzika ar jos atlikimas kartu skatina atvirumą ir solidarumą visose gyvenimo srityse.   

„Bažnyčia vertina jūsų tarnystę bendruomenėse: jūs joms padedate pajusti grožio trauką, detoksikuoti vidutiniškumą, pakylėti širdis link Dievo ir suvienyti jas šlovinime bei švelnume“, – sakė popiežius. (RK / Vatican News)

2019 rugsėjo 28, 15:38