Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius viršūnių susitikimui: daugiau drąsos, sąžiningumo ir atsakomybės

Popiežius Pranciškus pasiuntė žinią Jungtinių Tautų viršūnių susitikimui dėl klimato krizės. Vaizdo įrašas su popiežiaus kalba buvo perduotas ir susitikime dalyvaujantiems pasaulio valstybių lyderiams, ir ta pačia proga Niujorke surengto nevyriausybinių organizacijų forumo dalyviams.

Popiežius pirmiausia padėkojo JTO generaliniam sekretoriui Antonio Guterresui, kad sušaukė šį susitikimą, kuriuo siekiama atkreipti valstybių ir vyriausybių vadovų  bei visos pasaulio gyventojų bendruomenės dėmesį į klimato kaitą, kuri yra viena rimčiausių ir didžiausią nerimą keliančių dabartinio meto problemų.

Popiežius mini prieš ketverius metus Paryžiuje vykusį klimato kaitai skirtą viršūnių susitikimą, kuris paliudijo, kad tarptautinė bendruomenė suprato, jog būtina skubiai bendromis pastangomis reaguoti į mūsų bendriems namams klimato kaitos keliamus pavojus. Tačiau praėjus ketveriems metamas po to istorinio susitikimo matome, kad tąkart užsibrėžti tikslai vis dar nepasiekti, o valstybių įsipareigojimas vis dar nepakankamai ryžtingas.

Popiežius ragina valstybes ir visuomeninius judėjimus labiau stengtis, skirti daugiau finansinių ir technologinių resursų, kad būtų sušvelnintas klimato kaitos poveikis, nuo kurio labiausiai nukenčia vargstantys ir pažeidžiami pasaulio gyventojai. Popiežius prašo sąžiningai, drąsiai ir su atsakomybe pasitelkti visas turimas priemones „tarnauti kitokiai, žmoniškesnei, socialesnei ir visapusiškesnei pažangai” (Laudato si’ 112), kad ekonomika tarnautų žmogui, ugdytų taiką ir saugotų gamtą.

Šiandieninė padėtis bloga, planeta kenčia, tačiau dar nevėlu keisti kryptį. Durys dar atidarytos. Neleiskime jų užtrenkti. Popiežius linki pasaulio lyderiams, kad jų pastangos šiandien ir rytoj remtųsi trimis vertybėmis: sąžiningumu, drąsa ir atsakomybe. (JM / VaticanNews)

2019 rugsėjo 24, 12:49